You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Dış Kaynak Yönetimiyle Maliyetleriniz %30 Oranında Azalabilir Mi?

Günümüzde işletmelerin iş yükünü azaltarak temel yeteneklerine odaklanmasını sağlayan dış kaynak yönetimi, maliyetleri azalttığı gibi; şirketlere rekabet avantajı da sağlıyor. Brain&Co.’nun yaptığı araştırmaya göre dış kaynak yönetiminden yararlanan şirketler, %85 oranında pazara daha hızlı girebiliyor ve üretim süresini de azaltıyor.

 

Dış Kaynak Yönetimi Nasıl Çalışır?

Hızla değişen piyasalara uyum sağlama çabası, uzman kaynaklarını kullanmayı zorunlu kılmıştır. Şirketlerin, ana faaliyetler dışındaki işler için alanında uzman kişilerden yardım alarak çalışması dış kaynak yönetimidir. Bu sistem daha çok; insan kaynakları, bilişim teknolojileri ya da lojistik gibi alanlarda kullanılır. Ancak şirketin hacmi ve faaliyetlerine göre bu departmanlar değişebilir. Yaklaşık 40 senedir popüler olarak tercih edilen dış kaynak yönetimi, hizmetlerin ve fonksiyonların gelişmesini sağlar. Aynı zamanda outsourcing olarak da adlandırılan dış kaynak yönetimi, işletmelere katma değer katar. Çalışanların daha verimli ve esnek çalışmasını sağlarken dışardan alınan uzman eğitimiyle iş kalitesi de yükselir.

 

Dış Kaynak Yönetimi Bir Strateji Midir?

1990’lı yıllardan itibaren sıkça kullanılmaya başlanan outsourcing, şirketlerin yönetim stratejisinde yer alır. Dış Kaynak Yönetimi (DKK) temelde bir iş geliştirme modelidir. Bu modelle şirketler dünya pazarlarını yakalama şansını elde ederken; maliyet avantajı sağlar. Yapılan bir araştırma da gösteriyor ki, dış kaynak kullanımıyla var olan şirketler maliyetlerini %30’a varan oranda azaltabiliyor ve elde ettiği kazancı çok daha nitelikli işler için kullanabiliyor. Stratejik ilişkilerin de kurulmasını sağlayan bu yönetim, yeniden yapılanmanın önemli bir adımıdır. Yeniden yapılanmayla şirketler, gelişim gösterdikleri gibi temel etkinlik alanlarını da en doğru şekilde belirler.

 

Dış Kaynak Yönetimiyle Maliyet Avantajı Sağlamak

Bir şirketin ayakta kalabilmesi için en önemli unsurlardan biri maliyettir. Bu nedenle gelişim gösteren şirketler, sürekli olarak maliyetini azaltmaya yönelik politikalar izlerken; gelirini de artırma amacındadır. İşletme maliyetlerini düşürmede en etkin ve profesyonel adımlardan biri dış kaynak kullanımıdır. Dışardan bir uzman desteği almak her ne kadar başta daha maliyetli gibi görünse de, bu destek uzun vadede artıya geçmenize neden olur. Çünkü dış kaynak yönetimiyle sadece gelir elde etmezsiniz. En büyük avantajınızdan biri de zaman olur. Elde edilen bu zamanı, faaliyetleriniz için geri dönüt elde edebileceğiniz yatırımlara kullanmanız lehinize olacaktır.

 

Dış Kaynak Yönetimiyle;

 • Şirketin kaynaklarının daha iyi kullanılmasıyla maliyet düşer.
 • Şirketin üretim tesislerine olan yatırım azaltılarak sermaye artırılır.
 • Çalışan performansı artar ve iş kalitesi yükselir.
 • Ulaşılabilir pazar ağları artarak şirket değerleri globale taşınabilir.
 • Projeler için uzun süren süreç ve prosedürler kısalır.
 • BT kaynakları verimli kullanılabilir ve geliştirilebilir olduğundan teknik altyapılar gelişebilir.

 

Temel Yeteneklerinize Odaklanın!

Temel yeteneklerinize girmeyen işleri bir kenara bırakın ve işletmenizin daha değerli gelişmesi için dış kaynak yönetimini kullanın. Zamandan tasarruf ederken; işinizin kreatif tarafını keşfedin! Gelirinizi artırırken dünya pazarlarını da açılın!

Siz de Onicorn’un uzman ekibiyle BT kaynaklarınız için uzman desteğini keşfedin. Dış Kaynak süreçlerinizi en iyi şekilde yönetmek için bizimle iletişime geçin!

12 February 2021

Endüstri 4.0’dan Beklentiler Neler Olmalıdır?

Sanayi Devrimi’nin dördüncü kuşağı olan Endüstri 4.0, ilk kez 2011 yılında Almanya’da gerçekleşen bir fuarda söz konusu olmuştur. 4. Sanayi Devrimi olarak da geçen bu dönem temelde; endüstri ve bilişim teknolojilerinin birbirine entegre olmasını amaçlar. Özellikle Amerika, Almanya, Japonya gibi gelişmişlik düzeyi yüksek ülkeler, bu hedefe yönelik sistem kümelerini benimseyerek yeni dünya düzeninin öncüsü olma gayretindedir.

 

Endüstri 4.0 ‘ın Bileşenleri

Nesnelerin İnterneti: Nesnelerin interneti, cihazların birbiriyle bağlantılı olduğu bir iletişim kanalıdır. Bu kanalda, fiziksel olarak var olan bir nesne, akıllı cihaz teknolojisiyle buluşur. Aynı zamanda elektrikli cihazdan elektrikli cihaza da bu iletişimin sürmesi mümkündür. İlk kez 1991 yılında Kevin Ashton’un kullandığı bu kavram, 4. Sanayi Devrimi’nin de en önemli sistem kümelerinden biridir.

Nesnelerin internetinde amaç, verimliliği artırmaktır. Endüstriyel faaliyetler için önemli bir unsur olan verimlilik sayesinde üretimi artırırken maliyeti düşürerek daha fazla kar elde edebilirsiniz. Bunun yanı sıra nesnelerin interneti, güvenliği artırmak için de etkilidir. İzleme ve tespit araçlarının varlığı, sensörlü yapıların varlığı nesnelerin internetini güvenilir hale getirerek; insan yaşamını kolaylaştırmaktadır.

Nesnelerin interneti örnekleri, günümüzde de tanı olduğumuz ve sürekli gelişmeye devam eden cihazlardır. Örneğin akıllı bir saat, akıllı bir priz ya da elektrik ve telefon bağlantısıyla çalışan scooter gibi cihazlar nesnelerin internetine örnek gösterilebilir.

 

Hizmetlerin İnterneti: Teknolojik altyapılar ve modellemeler hizmetlerin interneti kapsamında yer alan başlıklardır. Hizmet alabilmek için gerekli olan yazılımsal ihtiyaçlar, Endüstri 4.0 çağının önemli olgularından biridir. Günümüzde de en hızlı gelişen teknolojik devrimler, hizmetlerin interneti kapsamında gerçekleşmektedir.

E- posta hizmetleri, drive teknolojisi ya da bulut altyapısı hizmetlerin interneti örnekleri olarak gösterilebilir. Aynı zamanda iletişim, sağlık ve bankacılık hizmetleri de internet altyapılı kurdukları sistemleriyle hizmetlerin interneti altında yer alır. Hizmetlerin interneti, verilere daha kolay ulaşım sağladığı gibi, iş bölümünü de destekler. Ortak bir veri tabanının olması, ortak bir değerin de oluşmasını sağlar.

 

Siber- Fiziksel Sistemler: İnsan ve nesnelerle birlikte ortak bir sistem oluşturan siber-fiziksel sistemler, çift taraflı çalışan entegre bir sistemdir. Bu sistem, bilgi akışının artmasını, işlemsel ve fiziksel yeteneklerin bütünleşmesini sağlar. SFS olarak da bilinen bu sistem, dijital dönüşümün de en önemli aşamalarından biridir.

3 boyutlu yazıcılar, yapay zeka teknolojileri, artırılmış gerçeklik ve akıllı objeler Siber- Fiziksel Sistem örnekleri olarak gösterilebilir. Siber-fiziksel sistemler içerisinde RPA da önemli bir yere sahiptir. Günümüzün moda teknolojilerinden biri olan RPA, sanal asistan görevi gören ve manuel işlemleri yapabilen bir yapay zekadır. Siz de RPA ile ilgili daha fazla bilgi için “ Şirket Liderleri RPA Yazılım Asistanlarını Tercih Ediyor” başlıklı yazımızı ziyaret edebilirsiniz.

 

Endüstri 4.0 İle Bizi Neler Bekliyor?

 • İnsan gücüne dayalı her türlü iş ve alanda, makineler yer alacak.
 • Bu devrim sadece fabrikaları değil, insanların da hayatını etkileyecek. Özellikle nesnelerin internetinin kullanımıyla sosyal hayatlarımız da etkilenecek.
 • Üretim sistemleri, akıllı sistemlere entegre olacak. İş süreci azaldığı gibi üretim ve verimlilik de artacak.
 • Akıllı sistemlerle verilerin depolanması, güvenlik ve emniyet politikalarının da gelişmesine neden olacak.
 • Bilgiye ulaşım ve bilgiyi uygulama kavramları gelişecek; kaynaklara ulaşım kolaylaşacak.

Siz de Endüstri 4.0’ün beraberinde getirdiği teknolojik gelişmelere entegre olmak, siber- fiziksel sistemler içerisinde yer alan yapay zeka teknolojileriyle tanışmak için Onicorn ile tanışabilirsiniz!

08 February 2021

2021 Teknoloji Trendleri
2021 Yılının Teknoloji Trendleri Neler Olacak?

Her geçen gün hızla gelişen teknoloji, bu sene de ivmesini artırarak ilerlemeye devam ediyor. Öyle ki uzmanların tahminine göre bu yıl, büyük dijital dönüşümlerin senesi olacak. İşte; sağlıktan, kültüre hayatımızın her alanına entegre olacak teknolojinin 2021 trendleri

- Robot asistanlar, iş süreçlerine daha çok entegre olacak.

Robot asistanlar, özellikle gelişmiş ülkeler tarafından; güvenlik, bakıcı ve hatta garson olarak kullanılıyor. Ancak bu sene itibariyle robot asistanlara olan talebin artacağı yönünde görüşler var. Eğer böyle olursa robot asistanları, çok yakın zamanda hayatlarımızın içinde görebiliriz! Robot asistanlar, insanların iş yükünü azaltabileceği gibi çalışanların daha katma değerli işlere yönelmesine olanak tanıyacak.

- IoT’un kullanımı yaygınlaşacak.

Endüstri 4.0 devrinin önemli sistem kümelerinden biri olan Nesnelerin İnterneti ya da Internet of  Things, günümüzde kullanılır olmasına rağmen henüz bir telefon ya da tablet kadar popüler değil. Ancak uzmanlar, 2021 yılının nesnelerin interneti için patlama senesi olacağını öngörüyor. Özellikle 2020 yılının insanlarda bıraktığı güven ve sağlık kaygıları da bu teknolojinin önünü epey açacak.

- Sınırsız depolama alanları hizmete sunulacak.

Bu şimdilik sadece bir söylenti olsa da, yıllardır süregelen depolama alanı sorunlarının bu sene içerisinde hallolacağı söyleniyor. Bu sayede insanlar, tüm verilerini güvenilir bir şekilde saklayabilme şansına sahip olacak. Sınırsız depolama alanları aynı zamanda insanların dijitale olan yakınlığını da artıracak. Her şeyi sizin yerinize saklayacak bu sistem için 2021’in teknolojik gelişmelerini bekleyebilirsiniz!

- 5G teknolojisi devreye girecek.

2021’de beklenen teknolojik gelişmelerden biri de, 5G’nin küresel olarak kullanılmaya başlanması olacak. Teknolojik altyapının 5. versiyonu olan bu teknolojiyle, internet hızı 1.4 gigabit civarında olacak. Şu an ki 4G teknolojisinin 20 katı kadar hızlı olan bu devrimle sadece telefonlar değil; tüm sektörler de ciddi bir değişime tanık olacaktır.

- Teknoloji danışmanlığı hizmetleri daha önemli hale gelecek.

Özellikle Covid-19 süreciyle beraber gelen uzaktan çalışma stili, teknolojik altyapıların da gelişmesini zorunlu kıldı. Gerekli donanıma ve bilgiye sahip olmayan firmalarsa; teknoloji danışmanlık hizmetleri alarak şirketlerini geliştirmeyi tercih etti. Günümüzde Covid-19 etkileri hala tazeyken bu yıl içerisinde de teknolojik destekler için danışmanlık hizmetleri güncelliğini koruyacak gibi görünüyor. Kurumların, ihtiyaç ve taleplerinin belirlenmesine yardımcı olan teknoloji danışmanlığı ile ilgili Şirketiniz İçin Neden Teknoloji Danışmanlığı Hizmeti Almalısınız?” başlıklı yazımızı ziyaret edebilirsiniz.

- Katlanabilir telefonlar bu yılın popüler ürünlerinden biri olacak.

Eski dönemin katlanabilir telefonları bu yıl içerisinde de akıllı sistemlerle kendini gösterecek. 2020 yılında bazı markalar tarafından üretimine başlanan bu telefon modeli, içinde bulunduğumuz bu sene içerisinde daha çok marka tarafından üretilmeye başlanacak.

“Teknoloji yarışında, bitiş çizgisi yoktur.”

Hemen bizimle iletişime geçin, 2021’in teknoloji trendlerine entegre olan yapay zeka teknolojilerini beraber keşfedelim!

 

 

26 January 2021

yazılım geliştirme
Şirketler, Yazılım Geliştirmeyle Dijital Dönüşüme Adapte Oluyor

Günümüzde teknoloji, hayatlarımızın vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu nedenle de işletmeler, hızla değişen dünyanın gereksinimlerine yetişebilmek ve rekabet avantajına sahip olabilmek için dijital dönüşüme adapte olma eğilimindedir. Şirketlerin performansını artırmaya yönelik, kişiselleştirilmiş, yüksek performanslı yazılım çözümleri, bu dönüşümün en önemli adımlarından biridir. Yazılım geliştirmeyle işletmeler, ihtiyaçlarını alanında uzman BT ekipleriyle çözer.

Mühendislik prensipleriyle  çalışan yazılım geliştirme uzmanları yazılımlarının tasarımı, devamı ve güncellemeleri gibi geniş kapsamlı bir alanda görev yapar. Şirketlerin dönüşüm oranının artmasına, daha yenilikçi ve yaratıcı bir çizgiden gitmesine olanak tanıyan yazılım geliştirme sistemleriyle işletmeler, daha geniş bir kitleye ulaşma şansına da sahip. Ancak yazılım geliştirmenin şirketinize olan katkıları bu kadarla sınırlı değil. İşte yazılım geliştirme uzmanlarıyla çalışmanın şirketinize katabileceği değerler…

 

Yazılım Geliştirme İle Şirketinizde Neler Değişebilir?

Yazılım geliştirmeyle firmalar, UX ve UI deneyimlerini geliştirebilir. Müşteri isteklerine göre optimize edilen çözüm yollarıyla “ kullanıcı memnuniyeti” artırılabilir. Bu da, sadık müşteri kavramının ortaya çıkmasına yol açar. Altyapı ve entegrasyonlarınızı sürekli geliştirerek yeniliklere çok daha kolay adapte olabilirsiniz. Geleceğin teknolojilerine ayak uydurmanızı sağlayacak inovatif gelişmeleri takip etmeniz ve uygulamanız, yeni müşteri edinimleriniz üstünde de olumlu bir etki yaratacaktır. Unutmayın, farklı ve yaratıcı gözükmeniz, sizi bir adım daha öne taşır.

Bunun dışında yazılım geliştirmeyle, uygulamalarınızın pazara sunulma sürecini hızlandırabilirsiniz. Bu da yeni aksiyonlar için zaman kazanmanız demektir. Etkin yazılım geliştirme çözümleri; lojistik, sağlık, eğitim, seyahat, imalat ve birçok sektörde beklentilerinizi karşılamayı ve işletmenize değer katmayı hedefler. Kullanıcıyı baz alan tasarımlar, yatırım getirilerinizin artmasına ve şirketinizin büyümesine olanak sağlar.

 

Yazılım Geliştirme Hizmetleriyle Müşterilerinize Hangi Hizmetleri Sunabilirsiniz?

 • Yeni e-ticaret fikirleriyle, farklı platformlarda satış yapabilirsiniz.
 • Ürün ya da hizmetleriniz için mobil uygulamalar geliştirebilirsiniz.
 • Kullanıcı deneyimini kolaylaştıran back end develop çalışmaları yapabilirsiniz.

 

Yazılım Geliştirme İçin Kimden Destek Almalısınız?

Şirketinize değer katacak altyapı çalışmaları için IT departmanları içerisinde yer alan yazılım geliştirme uzmanlarından destek alabilirsiniz. Yazılım geliştirme çalışmaları ciddi bir istatiksel bilgi yanı sıra, bilgisayar hakimiyeti de gerektirmektedir. Teknoloji danışmanlığında da olduğu gibi yazılım geliştirme; işletme kalitesinin yükselmesine, iş akış süreçlerinizin iyileşmesine, zaman ve personelden tasarruf etmenize olanak sağlar. Yazılım geliştirme çalışmalarını da kapsayan teknoloji danışmanlığı  ile ilgili daha fazla bilgi için Şirketiniz İçin Neden Teknoloji Danışmanlığı Hizmeti Almalısınız? yazımızı ziyaret edebilirsiniz.

Alanında uzman ekibiyle birçok dünya markasına hizmet veren Onicorn, işletmenize değer katmak ve müşterilerinize sunduğunuz hizmeti geliştirmeniz için tüm yazılım ihtiyaçlarınıza çözüm bulur. Teknoloji markalarıyla yaptığı iş ortaklıkları ile her gün daha da gelişen Onicorn, sizin için en uygun yol haritasını belirler. Günümüzün ve geleceğimizin önemli bir alanı, yazılım geliştirme hizmetleri için siz de Onicorn’la tanışın.

 

Hemen bizimle iletişime geçin, iş süreçlerinizi yazılım geliştirmeyle nasıl dönüştürebileceğimizi planlayalım. 

06 January 2021

bankacılık ve rpa
Bankacılıkta RPA Devrimi

Dijital dönüşümün önemli bir ayağı haline gelen RPA teknolojisi, hızla gelişirken birçok sektöre de entegre olmaya devam ediyor. Robotik süreç otomasyonunun önemli kullanım alanlarından biri olan bankacılık ve RPA kavramı günden güne önemini kazanırken; gelin RPA’nın bankacılıktaki uygulama alanlarını, katkılarını ve kapsamını inceleyelim.

 

Bankanız İçin Neden RPA Teknolojisini Keşfetmelisiniz?

Yazılım robotlarının gücüyle yapay zekayı bir araya getiren RPA, bankanızdaki rutin işleri optimize eden, işleyen, hesaplayan ve kontrol sağlayan bir teknolojidir. Rpa aynı zamanda hata payını da ortadan kaldıran; riski sıfıra indiren bir yazılımdır. Şirketlerin ortalama yıllık hareketleri içinde var olan %3’lük hata payını %0’a düşüren ve ROI’yi %17 oranında azaltabilen RPA teknolojisi ile ilgili “ RPA İle Hata Payını Sıfırlayın!” yazımızı ziyaret ederek; RPA ile hataya yer vermeden işlerinizi nasıl optimize edebileceğinizi inceleyebilirsiniz.

Bankalar her gün yüzlerce, hatta binlerce rutin işin yapıldığı bir sektördür. Çalışanların uzun saatler harcadığı bu işleri RPA ile çözebilir ve çalışanlarınızın bankanıza katkı sağlayacak daha önemli işlemlere yönelmesini sağlayabilirsiniz. Makine öğrenmesiyle çalışan RPA teknolojisini; sisteme girdiğiniz veri akışlarını SAP’a girerek kullanmaya başlamanız mümkün!

 

Finansal İşlemler İçin RPA

Rpa bankanızdaki finansal işlemler esnasında insan müdahalesi gerektirmeyen hesaplamaları kolayca yapabilir. Elde ettiğiniz verilerin; oluşturulmasından sisteme girilmesine ve hatta müşteri bilgilendirmelerine kadar dijital asistan dediğimiz bu teknolojiden yararlanabilirsiniz. Bankacılık işlemleri, saniyeler içerisinde gerçekleşen birçok gönderim işlemini de kapsar. Özelleştirilebilir iş akış bilgileriyle RPA’nın işlerinizi milisaniyeler içerisinde gerçekleştirmesine olanak tanıyabilirsiniz.

Aynı zamanda bankalar mesai saatleri sonunda kapansa da, RPA yorulmadan ve kesintisiz bir şekilde 7/24 çalışır. İş performansı her an aynıdır. Bu da işlem hatalarının ortadan kalkmasını sağlar.

 

Kredi Kartı Başvurularında RPA

Sınırlı bilgiler ile yapılan kredi kartı başvuruları için de RPA sanal personeli, iş ortağınız olabilir. RPA aldığı bilgileri sisteme girerek; kredi kartlarının oluşmasına kadar olan süreci yapabilir niteliktedir. Çalışanlarınızın tekrar eden bu işlerle uğraşmasını engelleyerek; onları daha nitelikli işlere yönlendirir. Aynı zamanda başvuru sürecindeki uzun bekleme sürelerini, minimum seviyeye indirir ve müşterilerinizin memnuniyet seviyesini artırarak “ sadık müşteri” kavramını gündeme getirir.

 

Bankanızın Çağrı Merkezi Süreçleri İçin RPA

Bankacılık hizmetlerinin önemli bir kolu olan; çağrı merkezi süreci RPA ile verimli bir hale getirilebilir. Nasıl mı? Dijital asistanınız, işlemleri kısa süreler içerisinde çözerek daha fazla müşteriye, daha kaliteli hizmet sunar. Dakikalarca sürebilen çağrı süresini optimize ederek minimum seviyeye indirir. Ve bu da bankanızın kaynaklarını daha verimli kullanmanıza olanak tanır. İnsan kaynaklı oluşabilecek hatalar, sıfıra iner. Böylece çağrı sürecinizde yanlış anlamalara bağlı hatalar ortadan kalkar.

Bankacılıkta devrim yaratacak ve işlerinizi optimize ederek; büyümenize olanak tanıyan RPA teknolojisi ile tanışın. Hemen bizimle iletişime geçin, iş süreçlerinizi RPA ile nasıl dönüştürebileceğimizi planlayalım.

 

29 December 2020

teknoloji danismanligi hizmeti
Şirketiniz İçin Neden Teknoloji Danışmanlığı Hizmeti Almalısınız?

Şirketinizin teknolojik gelişmelerden uzak kaldığını mı düşünüyorsunuz? Korona döneminde yaşanan hızlı değişimler de uyum sağlamanızı mı zorlaştırıyor? Ve bütün bu süreçlerinizde, size yol gösterecek bir uzman desteğine mi ihtiyacınız var? Cevabınız evetse, doğru yerdesiniz! Sizi; bugünün ve geleceğin en önemli meslek dallarından biri olan teknoloji danışmanlığı hizmetleriyle tanıştırıyoruz.” Teknoloji danışmanlığı nedir, teknoloji danışmanının görevleri nelerdir “ diyorsanız, çok geçmeden sorularınıza yanıt bulalım.

 

Teknoloji Danışmanlığı Nedir?

Günümüzde teknolojik trendlerin üstüne kurulu yapıda, gelişmeleri son teknolojiyle uygulayabilen firmalar hızla yükselebilirken; geleneksel yöntemleri tercih edenler ancak yerinde sayıyor. Birçok firma ise, bilgi eksikliği ve tecrübe yetersizliğiyle yanlış teknolojileri seçebiliyor. Fakat firmanıza uygun olmayan teknolojileri seçmeniz ve uygulamanız, alacağınız yol haritasını olumsuz etkileyebilir. İşte, hızla gelişmeye devam eden teknolojik süreçlerin, işletmelere ve kurumlara entegre olmasına olanak tanıyan ve bu teknolojilerin en etkili şekilde kullanılmasını sağlayan bu meslek grubu teknoloji danışmanlığıdır. Teknoloji danışmanları, kurumuzun ihtiyaçlarını ve taleplerini belirleyerek işletmeniz için en uygun teknolojileri belirler. Ve bu teknolojilere en hızlı şekilde adapte olmanız için çalışmalar yapar. Teknoloji danışmanlığı, hizmetlerinizin kalitesinin yükselmesine, iş akış süreçlerinizin iyileşmesine, zaman ve personelden tasarruf etmenize olanak sağlar.

 

Teknoloji Danışmanının Görev Ve Sorumluluk Alanı

Teknoloji danışmanlığı, firmaların en önemli organlarından biri olan BT departmanları içerisinde yer alır. Bu departman içerisinde iş süreçlerinin gelişmesine ve stratejilerin geliştirilmesinde rol oynar. Covid-19 süreciyle birlikte bir daha önem kazanan teknoloji danışmanlığı, mevcut altyapıların incelenmesine ve analiz edilmesine olanak sağlamıştır. Covid-19 dönemi, bu hizmetlerin en çok kullanım alanı bulduğu zaman dilimi olmuştur. Online’ye artan ilgi ve taleple birlikte işletmeler sistemlerini geliştirmek ve yeniden yapılandırmak durumunda kalmıştır. Covid-19 Sebebiyle Yeni Normalde Bizi Neler Bekliyor? yazımızla Covid-19 ‘un teknolojide bıraktığı ve bırakacağı diğer gelişmeleri de takip edebilirsiniz.

 

Teknoloji danışmanları, aynı zamanda maliyet tasarrufu da yaratmayı amaçlar. Şirket kaynaklarının en verimli ve ideal şekilde kullanılmasına olanak tanıyarak bütçelerinizi optimize etmeye yardımcı olur. Kurumların temel faaliyetlerine yoğunlaşabilmesini ve çözüm modellerinin gelişimini destekler.

 

Teknoloji Danışmanlığı Hizmeti Almanın Avantajları

 • Teknolojik ihtiyaçlarınızın en hızlı ve kolay şekilde giderilmesini sağlar.
 • Geleceğin teknolojisini şimdiden tanımanıza yardımcı olur.
 • Operasyonel maliyetlerin minimum seviyeye düşmesini sağlar.
 • Rakiplerinizden bir adım önde olmanıza olanak tanır.
 • Şirket içi planlamalarınızın daha kolay işlemesini sağlar.
 • Her zaman son teknolojilerden ilerlemenize olanak tanır.
 • Şirket kalitenizi artırır.
 • Şirket içi çalışmalarda verimliliğin artmasına yardımcı olur.

 

Siz de işletmenizin stratejilerini geliştirmesine yardımcı olacak ve en doğru yol haritasıyla, en doğru kişilere ulaşmanızı sağlayacak Teknoloji Danışmanlığı hizmetiyle tanışın. BT yönetiminde, güvenliğinde ve uygulama alanında size yardımcı olacak Onicorn ile teknoloji geleceğinizi yönlendirin.

Hemen bizimle iletişime geçin, iş süreçlerinizi Teknoloji Danışmanlığı ile nasıl dönüştürebileceğimizi planlayalım.

 

 

 

 

 

22 December 2020

covid-19 ve yeni teknolojiler
Covid-19 Sebebiyle Yeni Normalde Bizi Neler Bekliyor?

Dünya genelinde yaşanan Covid-19 salgını, ayakta kalmaya çalışan şirketlerin ve kuruluşların hızlı aksiyonlar alarak teknolojik dönüşümlere ayak uydurmasını zorunlu kıldı. İşletmeler, çok kısa süreler içerisinde teknolojik ihtiyaçlarını belirleyerek çözüm yolları geliştirmeye başladı. Microsoft’un CEO’su Nadella, pandemi sürecini şu sözlerle ifade etti: “ Pandemi süreciyle birlikte iki yıllık bir dönüşümün, iki ay içerisinde gerçekleştiğini gördük.”

Yaşanan bu dijital dönüşümle birlikte uzaktan çalışma, uzaktan eğitim, bulut altyapıları ve güvenliği gibi kavramlar gündem olmaya başladı. Ancak bu dijitalleşmenin gerisinde kalan ya da yetişmekte bir hayli güçlük çeken firmalar ise teknoloji firmalarından destek almaya başladı. Covid-19 teknolojiyi yakından etkilerken; bu pandeminin bize bırakacağı izlerin ve teknolojik gelişmelerin neler olacağını beraber inceleyelim.

 

Teknoloji Danışmanlığı İş Stratejilerini Geliştirmek

Şirketlerin teknoloji geleceğini yardımcı olan teknolojik danışmanlık hizmetleri, pandemi süreciyle birlikte bir kez daha önem kazandı. Henüz yeterli donanıma sahip olmayan işletmeler, dönemi en az hasarla kapatabilecekleri stratejiler için danışmanlık hizmetleri almakta. Bu sayede kurumlar, yeni teknolojilere adapte olabilmeyi ve yol haritalarını geliştirebilmeyi öğrendi. BT departmanının ve dolaylı olarak şirketin gelişimine katkı sunan bu danışmanlık hizmetleri, pandemi ile hayatımıza girmese de bu süreçle birlikte önemini katladı. Teknoloji danışmanlığına olan yatırımlar ve talepler arttıkça Türkiye’nin bilişim kaynaklarının da gelişeceği aşikar.

 

Yazılım Geliştirme Çözümleri

Pandemi ile birlikte dijitale  dönen sistemler; eğitimden alışverişe birçok alana etki etti. Bu da sistemlerin güçlü altyapı ve konfigürasyonlara olan ihtiyacını ortaya çıkardı. Devletin eğitim kanallarından, önemli bir pazar ağına sahip olan e-ticaret sitelerine kadar; trafiği oldukça yoğun olan sistemler yazılımlarını geliştirme kararı aldı. Bu dönemde online olarak hizmet vermeye karar veren kuruluşlar; e-ticaret fikirleri geliştirmeye, mobil uygulamalar sunmaya ve sistem yönetimlerini geliştirmeye başladı. Böylece yazılımlarını geliştiren şirketler daha çok kişiye daha hızlı ulaşabilmeye başlamışken; dönüşüm oranlarını da artırdı.

 

Robotik Süreç Otomasyonu’na Artan Talep

Yaşanan dijital dönüşüm, dijital asistanların da varlığını gerekli kıldı. Çağrı merkezi süreçlerinden, sağlık sektörüne kadar her türlü çalışma alanına kolayca entegre olabilen Robotik Süreç Otomasyonu ile birlikte kurumlar iş yükünü azaltabilmeyi başardı. Özellikle sağlık sektöründeki bu hızlı değişim, çalışanların daha rahatlamasına ve sürecin de daha kolay idare edebilmesine olanak sağladı. RPA ihtiyacı, salgınla birlikte önem kazanan diğer sektörleri incelemek için COVİD-19 'DAN SONRA RPA İHTİYACININ ORTAYA ÇIKTIĞI SEKTÖRLER başlıklı yazımızı ziyaret edebilirsiniz.

 

Kanal Geliştirme ve Akreditasyon Ortaklığı

Ürünlerin satış stratejilerini ve satış kanallarını gelişimine olanak tanıyan kanal geliştirme ve akreditasyon ortaklığıyla , işletmeler bu süreçte dönüşümlerini artırmaya başardı. Nasıl mı? Pandemi süreciyle artan e-ticaret satışlarına sunulan desteklerle markalar, müşteri ihtiyaçlarına ve beklentilerine uygun stratejileri geliştirmeyi başarabiliyor. İşletme verilerinin analizi ve raporlarıyla elde edilen bu sonuçlar; müşteri portföyünü geliştirirken dünya pazarlarının da  kapılarını aralıyor.

Siz de alanında 20 senelik bilgi birikimine sahip uzman kadrosuyla hizmet sunan Onicorn ile tanışın. İşletmenize değer katacak çözüm yollarını birlikte tasarlayalım.

Hemen bizimle iletişime geçin, iş süreçlerinizi RPA ile nasıl dönüştürebileceğimizi planlayalım.

17 December 2020

rpa ile pazar ağınızı genişletin
RPA İle Pazar Ağınızı Genişletin!

Son dönemlerin gözde teknolojisi Robotik Süreç Otomasyonu, Covid-19 süreci ile önemini bir kez daha artırdı. Nasıl mı? Pandemi süreci ile uzaktan çalışmaya geçilmesi, özellikle online hizmet ve ürün sunan firmaların satışlarının beklenenin üstünde artması; yeni iş gücü ihtiyacını doğurduğu gibi RPA’yı da ön plana çıkardı. Firmalar, kritik bu dönem içerisinde yeni personeller yanı sıra otomasyonun gücüne inanmayı tercih etti. Koronadan önceki süreçte de RPA, yeni müşteri edinimleri kazanmak ve buna bağlı pazar ağını genişletmek konusunda etkiliydi. Şimdi, Robotik Süreç Otomasyonu (RSO) ile gelin, pazar ağınızı nasıl büyütebileceğinizi inceleyelim!

 

Daha fazla insana ulaşmanızı sağlar.

 

RPA, işlerinizi minimum seviyede sonuçlandıran; bir çalışanın bir günde yaptığı işlemleri saniyeler içersinde gerçekleştiren bir otomasyondur. Şirket içi işlerin en kısa sürede çözümlenmesi, çalışanlarınızın daha fazla vakit elde etmesine ve yeni pazarları keşfetmek için zaman yaratmalarına olanak tanır. Aynı zamanda RPA, öğrendikleri bilgiler ile stratejilerinizi geliştirir, olası bütün seçenekleri önünüze sunar. Bu da çalışanlarınızın kreatif süreçlerini; rasyonel olarak değerlendirmenizi sağlar. Ölçülü verilerden yararlanarak yeni müşteri stratejileri geliştirmeniz ve hacminizi büyütmeniz diğer seçeneklere göre çok daha olumlu sonuçlar doğurur.

 

Çalışanlarınızı daha katma değerli işlere yönlendirir.

 

Robotik Süreç Otomasyonu ile şirketinizin manuel işleri yazılım robotları tarafından yapılır. Makine öğrenmesi ile çalışan RPA, ona öğretilen bilgiler doğrultusunda her gün tekrarlayan işlerinizi saniyeler içerisinde gerçekleştirir. Böylece çalışanlarınız her gün aynı işlemleri yapmak yerine, şirketinize değer katacak daha önemli işlere yönlenebilir. Bu da şirketinizin yeni stratejiler geliştirmesinde, çalışanlarınızın verimliliğini artırmasında son derece etkili olacaktır. Verimliliği yüksek ve kreatif şirketler, atacakları yeni adımlarla rakip firmalardan sıyrılabilir ve potansiyel müşteri hacmini genişletebilir.

 

Küresel bazda yer alan büyük şirketlere baktığınızda; Apple, Microsoft, Amazon gibi şirketler dünyanın her yerinden müşterisi olan ve çalışma saatleri normal sınırların altında olan şirketlerdir. Ve günümüzde bu firmalar, dünyanın en çok kazanan şirketleri listesindedir. Bu örneklerden de anlaşılacağı gibi, firmanızı destekleyen yapay zeka teknolojilerinden yararlanarak çalışma saatlerini azaltarak verimliliği arıtabilir ve pazar ağınızı genişletebilirsiniz.

 

Var olan müşterilerinizi korur.

 

Var olan bir müşteriyi kaybetmek, yeni bir müşteri ediniminin verdiği kazancın 7 katı kadar maliyetlidir. Bu da demek oluyor ki; yeni müşteri kazanımından ziyade var olan müşterileri korumak ve “ hayat boyu müşteri” olgusunu yaratmalısınız. Var olan bir müşteri koruyabilmenin en iyi yolu; güven kazanmak, ulaşılabilir olmak, kaliteyi düşürmemek ve müşterinizi hayal kırıklığına uğratacak bir adım atmamanız demektir. Hata payını sıfıra indiren ve 7/24 çalışabilen otomasyon RPA ile bunu gerçekleştirmeniz mümkündür. Robotik Süreç Otomasyonu ile müşteri memnuniyetini artırabilir, sadık müşteri potansiyelinizi yükseltebilirsiniz. “RPA ile Müşteri Memnuniyeti Nasıl Artırılır?” diyorsanız, yazımızı ziyaret edebilirsiniz.

 

Siz de RPA ile pazar ağını genişletmek istiyor; şirketinizin değerlerini yükseltmek istiyorsanız Onicorn hizmet ve çözümleriyle tanışın.

 

Hemen bizimle iletişime geçin, iş süreçlerinizi RPA ile nasıl dönüştürebileceğimizi planlayalım.

08 December 2020

E-ticaret Satışlarında RPA Kullanım Alanları Neler?

Günümüzde e-ticaret, hızlı bir ivmeyle ilerleyen alanların başında geliyor. Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı verile göre 2020 yılının ilk altı ayındaki online satış hacmi %64 arttı. Dünyada pandeminin ilan edilmiş olması ve insanların evden çıkmadan alışveriş yapmayı istemesi de elbette bu rakamların artışını doğrudan ilgilendiriyor. E-ticaret satışlarına olan talep arttıkça da firmalar daha fazla insan gücüne ihtiyaç duyuyor. Ancak yine aynı şekilde, var olan pandemi koşullarından ötürü birçok şirket de çalışanlarını uzaktan çalışma ile destekliyor. Artan bu talep, çalışanların çalışma saatlerini ve çalışanların verimliliğini de etkiliyor. Yoğun iş süreci ve 7/ 24 durmaksızın işlem yapılabilen e-ticaret siteleri bu ihtiyaçlarını karşılayabilecek hizmet ve teknolojilere ihtiyaç duyuyor.

 

Böylesine zorlu ve tempolu ilerleyen süreçlerde RPA ile tanışan firmalar, e-ticaret sitelerinin başarısını katlama şansına sahip! Peki, nasıl?

 

1- E-ticaret sitenizde işleyen manuel işleri RPA ile gerçekleştirin.

 

Faturalandırma, müşteri hatırlatmaları, süreç bilgileri gibi hizmetler müşteriye göre değişkenlik gösterse de çalışanlar tarafından yapılan işler otomatiktir. Çalışanların %40 oranında vaktini harcadığı bu alan, Robotik Süreç Otomasyonu ile kolayca yapılabilir. Böylece çalışanların, katma değeri olan işlere yönlendirilmesi ve müşteri tarafından beklenen sürecin hızlanması sağlanır. RPA ‘nın sanal personel görevi gören yazılım teknolojisi ile kaynaklardan tasarruf edebilir, yeni insan gücüne duyduğunuz ihtiyacı otomatik işlerden ziyade kreatif alanlarda kullanabilirsiniz.

 

2- Satış sürecinizde gerçekleşen hataları önleyin.

 

E-ticaret sitelerinde yanlış fatura hesaplamaları, yanlış kişi bilgileri ve hatalı veri girdileri müşterilerinizin size olan güvenini ve müşteri memnuniyetinizi kaybetmenize sebep olabilir. Müşterilerin, hizmet veya ürüne sorunsuz ulaşabilmesi için hatalara yer verilmemesi gerekir. Bu nedenle, hatasız bir iş süreci için RPA teknolojisinden yaralanılabilir. Aynı zamanda yeni tedarikçilerin de sitenize eklenebileceği durumlarda yapılan; vergi verileri, kredi hesaplamaları gibi manuel ilerleyen süreçlerde Robotik Süreç Otomasyonu ile %0 hata oranına varan satış süreçleri ve finans işlemleri ilerletilebilir.  ‘’FİNANS VE MUHASEBE ALANINDA RPA İÇİN 12 YENİLİKÇİ KULLANIM ÖRNEĞİ’’ yazımız ile RPA’nın hatayı önleyen diğer kullanım alanlarına göz atabilirsiniz.

 

3- Çalışmalarınızı 7/24 kesintisiz hale getirin.

 

Online satışlar, offline mağazalardan farklı olarak 7/24 hizmet sunar. Bu nedenle müşterilerin alışveriş yapması için bir sınır söz konusu değildir. Durum böyle olduğunda, hizmetinizi sürekli hale getirmeniz gerekir. Müşterileriniz çalıştığınız saatlerden bağımsız olarak yardım talep edebilir, iptal işlemi ya da iade işlemi uygulamak isteyebilir. Müşterilerinizi sorunlarınızı en kısa sürede çözebilmeniz içinde RPA ile çalışabilirsiniz. RPA 7/24 kesintisiz ve yorulmadan çalışarak iş süreçlerinizi sağlıklı bir şekilde ilerletir. Böylece bir insanın yaklaşık 9-10 saat arasında süren mesai sürecini, RPA 2,6 katına çıkararak sürekli hale getirir.

 

Siz de RPA ile; çalışanlarınızın insan özgü yetilerini daha yetkin kullanabileceği yaratıcı işlere yönelmesini ve manuel işlerinizi otomatik hale getiren bir teknoloji ile tanışmak istiyorsanız, şirketimiz Onicorn’u keşfedin!

 

 

26 November 2020

RPA İle Müşteri Memnuniyeti Nasıl Artırılır?

Bir işletmeninin sürdürülebilir bir hale gelebilmesi için, var olan müşterilerini koruyabilmesi, potansiyel müşterileri de kendi hacmine katması gereklidir. Çünkü bir kurumun varlığı, sunduğu hizmeti alan müşteri varlığına bağlıdır. Bu bağlamda bir hizmet veya ürünü satın alan müşterinin; isteğinin karşılanması ve tatmin olması gereklidir. Müşterinin bu memnun kalma düzeyine müşteri memnuniyeti denir.

Müşteri Memnuniyetine Etki Eden Elementler

 • Kalite, işletmelerin hayatının devam etmesini sağlayan organdır. Sunulan hizmetin yahut ürünün kaliteli olması müşteriler için tekrar satın alma sebebi olabilir ve aynı zamanda yeni müşteri kazanımı için de teşvik edici bir sebeptir. Bu nedenle yüksek kalite, müşteri memnuniyetini doğrudan etkileyen temel unsurlardan biridir.
 • Güvenilirlik , bir firmanın müşterilerine sunması gereken olgulardan biridir. Bir kurum, şirket veya kuruluş yeni müşteriler kazandığında o müşteri ile ilgili bilgileri toplar ve saklar. Karşısındaki müşteriye bilgilerinin güvende olduğu hissini verebilen kurumlar bir adım önde olurlar. Her müşteri aslında bir veridir. Hizmet öncesi ve sonrasında bu güvenin sağlam kalabilmesi gerekir.
 • Ulaşılabilirlik, kurumun vizyonu için ve müşterileri ile olan bağının sağlam olabilmesi için son derece önemlidir. Satın aldığı ya da alacağı hizmet ile ilgili firmanın gerekli departmanlarında bulunan insanlar ile iletişime kolayca geçebilen müşterilerin, memnuniyet seviyesi de yüksek olur. Bu yüzden büyümek isteyen kurumların en önem verdiği olgulardan biri de ulaşılabilirliği sağlayan departmanlarıdır.

Müşteri memnuniyetini etkileyen birkaç maddeyi yukarda inceledik. Firmanız ya da kurumunuzun bu olgulara sahip olmadığını düşünüyorsanız geliştirmeli; sahip olduğunu düşünüyor ama yeterli bulmuyorsanız da ilerlemek için yeni adımlar atmalı ve bu her iki durumda da müşteri memnuniyetinizi artıracak bir teknoloji ile tanışmalısınız: Robotik Süreç Otomasyonu !

RPA Müşteri Memnuniyetini Nasıl Artırır?

RPA ile müşteri memnuniyetini artırmak, son derece basittir. RPA şirketinizde ilerleyen manuel ve otomatik işleri optimize eden ve bunu yazılımın gücü ile birleştiren; 7/24 kesintisiz çalışabilen bir sanal personeldir. RPA’nın hata yapma oranı %0’dır. Bu da sorunsuz bir hizmet sürecinin anahtarıdır. Aynı zamanda RPA, gerçek bir çalışanın bir işi bitirmek için harcadığı iş sürecini saniyelere indirir. Bu da müşterilerinize daha hızlı hizmet sunabilmeniz yanı sıra, yeni müşterileri kazanmak için de kurumunuza zaman tanır.

RPA’nın amacı, insana dayalı iş gücünün yerine geçmek değildir. RPA, çalışanların daha değerli ve insana özgü yapılabilecek yaratıcı işlere yönelmesini sağlayan ve manuel gerçekleşen tekdüze işlemlerin bir yazılım ile hallolmasına olanak tanıyan bir sistemdir. Kurumların bütün müşterilerine vermek istediği memnuniyet ise aynıdır. Ve temel bileşenlere bağlıdır. RPA firmanızın ihtiyacı olan bu elementleri makine öğrenmesi ile kolayca öğrenebilir ve bunu müşterilerinize uygulayabilir. RPA, ürünlerinizin kontrolü, veri girişi, ürün bilgisi gibi özelliklerini kontrol edebilir; yanlış olanları ayırıp düzeltebilir bir yapay zekaya sahiptir.

Aynı zamanda hata oranının sıfır olması da müşterilerinizin size güven duyması için son derece önemlidir. Sadece ona öğrettiğiniz bilgiler ile işlem yapan RPA teknolojisi, müşteri verilerini korumak, işlemek ve saklamak konusunda üstün bir güvenilirliğe sahiptir.

Kesintisiz ve yorulmadan çalışabilen RPA ile müşterileriniz size istediği her an ulaşabilir ve müşterilerinizin gözünde rakip firmalardan ayrılabilirsiniz. Çünkü bu otomasyon ile sadece sizin çalışma saatlerinizde değil; müşterinizin size ulaşmak istediği her an var olmuş olursunuz.

Siz de müşteri memnuniyeti verilerinizi en yüksele çıkarmak ve RPA’dan yararlanarak başarıya ulaşmak ,çalışanlarınızı verimli hale getirmek, zaman ve maliyetten tasarruf sağlamak için Onicorn hizmet ve çözümleriyle tanışın.

Hemen bizimle iletişime geçin, iş süreçlerinizi RPA ile nasıl dönüştürebileceğimizi planlayalım.

20 November 2020

robotik süreç otomasyonu
RPA İle Hata Payını Sıfırlayın!

Yapılan bağımsız bir araştırma, şirketlerinin yıllık hareketleri içinde %3’lük bir payın, hata oranı olduğunu söylüyor. Ancak yüzdelik dilimde küçük bir oran gibi gözüken bu rakam, şirket içi aktiviteleri ve yatırım getirisi ROI’yi %17 oranında azaltabiliyor. Bu nedenle şirketler ya da kuruluşlar, hata payını minimum seviyeye düşürecek bir sistem arayışındalar.

 

İşte bu arayışınız için sizi Robotik Süreç OtomasyonuRPA ile tanıştırıyoruz. RPA, temel işlemler için size kolaylık sağlayan; işlerinizi optimize eden ve yılın 365 günü ,her saatinde çalışan iş arkadaşınızdır. RPA, yazılım gücüne dayalı bir yapay zekadır. İşleri otomatik yapıyor olmasından dolayı, hata oluşumunu %3’lerden %0 indirir. Şirketlerin ömrünü azaltan, hataların RPA ile nasıl çözüme kavuştuğunu şimdi beraber inceleyelim.

 

Hataya Yeri Olmayan Departmanlar Ve RPA

 

Muhasebe

Muhasebe, kuşkusuz bir işletmenin en önemli departmanıdır. Bu departman ekonomik bilgileri belirler. İş süreçlerini analiz etmek ve raporlamak yanı sıra işleri sınıflandırır ve karar alma süreçlerinde ekonomik ve finansal bilgileri sunar. Bu bilgilerin sisteme işlenmesi ve analiz edilmesi sırasında sıkça hatalar yapılabilir. Dikkatsizlik kaynaklı olabilecek hatalar; kurumlara büyük maddi kayıplar olarak geri dönebilir.

 

Manuel olarak düzenlenmesi gereken bu işler için RPA yol arkadaşınız olabilir! Bilgilerin sisteme girilmesinden, raporlanmasına kadar yapay zekanın gücünden yararlanabilirsiniz. Şirketinizin bütçeleme kalemlerinde bu otomasyon ile daha iyi işleyen bir muhasebe sistemi kurmanız mümkün. Finans ve Muhasebe Alanında RPA İçin 12 Yenilikçi Kullanım Örneği yazısı ile , RPA’nın muhasebe otomasyonu için diğer kullanım alanlarını inceleyebilirsiniz!

 

İnsan Kaynakları

İnsan kaynakları, çalışanların bütün süreçlerini takip eden, analiz eden ve hedefler doğrultusunda aksiyon alan bir departmandır. İnsan kaynakları, çalışanların kuruma katkı sağlaması amacıyla çalışmalar yapar. İşe alım, performans yönetimi ve bordrolama gibi birçok görev insan kaynaklarının iş tanımı içerisinde yer alır.

 

İnsan kaynaklarına dair bu işlemler, otomatik olarak çok daha kolay ve hatasız yapılabilir. İnsan kaynakları sürecinde yapılması muhtemel hatalar, çalışan verimliliğini düşürebilir ve kişilerin kuruma olan güvenini derinden sarsabilir. RPA bu devrede, size yardımcı olacaktır. Robotik Süreç Otomasyonu ile çalışan bilgilerini ve performanslarını güvenli bir şekilde analiz edip depolayabilirsiniz. Aynı zamanda verilerinizin güvenli için RPA, iş gücüne ihtiyaç duymanıza gerek kalmadan yönetim yetkinliklerinizi optimize eder.

 

Sağlık Kurumları

Tıbbi kuruluşlarda hasta kayıtlarının oluşturulması, hasta taleplerinin değerlendirilmesi, kurum hesaplarının değerlendirilmesi ve aldığınız hizmete göre değişen faturalandırmalar; tıbbi kuruluşların içinde yapılması gereken insan gücüne dayalı işlerdir. Bu işlemlerin uzun sürmesi ve hasta talebinin fazla olması, kurumlar için verimliliği düşürmek yanı sıra hata oranını da artırır. Sağlık kurumlarında yapılacak hatalar, insanın temel haklarından yaşama hakkını yakından ilgilendirdiği için, hasta süreçlerindeki ihmal ve dikkatsizlikler kurum için olumsuz sonuçlar yaratabilir. Bu nedenle sağlık alanında hataya yer yoktur.

 

RPA, sağlık kurumlarında manuel olarak yapılan birçok işlemi yapay zeka teknolojisi ile %0 hata payı ile 7/24 aralıksız işleyip; sisteme sokar. Bilgisayar klavyesi ile yapılabilecek bütün işler için sağlık sektöründe RPA güvenle kullanılabilir.

 

Müşteri Hizmetleri

Müşteri temsilcisi, kurumsal firmalar için önem teşkil eden; ürün ve hizmetleri müşterilere aktarmakla ve potansiyel müşteri edinimi ile ilgilenen departmandır. Bu süreçte sıklıkla yanlışlıklar olabilmekte ve potansiyel müşteriler durumundan şikayet etmektedir. Kişisel bilgilerin doğru alınmaması, doğru taranmaması, eksik ya da yanlış girmekten kaynaklı tekrar konuşma talepleri; kişileri rahatsız eden ve hizmetten uzaklaştıran unsurlardır.

 

Firmalar için en önemli süreçlerden biri olan müşteri hizmetleri servisi, elektronik imzaların doğruluğunu kontrol etmek, kişisel belgelerin sisteme yüklenmesi ve onaylanması için RPA hizmetinden yararlanabilir. Böylece yanlışlıklardan kaynaklı sorunların oluşmasının da önüne geçilebilir.

 

Hatasız İşlemler İçin Neden RPA?

 

Sistemi doğru planlanmış ve analiz edilmiş, süreci doğru oturtulmuş bir RPA hizmeti , size manuel işleriniz için 10 kat kadar hızlanma ve işlerinizde %0 hata payı sunar. 7 gün 24 saat, durmaksızın çalışan RPA, yorulmadan, hata yapmadan; iş performansınızı artırarak çalışır. Hangi sektörde olursanız olun; insan gücünün olduğu her alanda RPA’nin sınırsız hizmetlerinden yararlanma şansınız vardır.

 

"Akıllı insanlar başkalarının tecrübelerinden yararlanır, inatçı insanlar her şeyi kendileri denemek ister.”

 

Siz de yapay zekanın gücü RPA ile, hataya yer vermeden işlerinizi optimize edebilirsiniz!

 

Hemen bizimle iletişime geçin, iş süreçlerinizi RPA ile nasıl dönüştürebileceğimizi planlayalım.

 

 

 

 

16 November 2020

RPA İLE BÜTÇEDEN TASARRUF POLİTİKASI

Dünyanın hızla artan gereksinimlerini karşılama ihtiyacı, dijital dönüşümü de beraberinde getirdi. Bu dijital dönüşüm, şirketlerin operasyonel süreçlerinde de etkisini gösterdi. Günümüz koşullarına adapte olmaya çalışan şirketler, dijitalleşmenin son trendi RPA’yı gündemlerine aldı. RPA (robotic process automation), organizasyonların manuel üstlendiği görevleri azaltarak maksimum verimliliği sağlayan bir yazılımdır. Bu yazılım; muhasebe, finans, sağlık, hukuk, insan kaynakları gibi birçok alanda şirketlere fayda sağlar. RPA, doğruluk ve döngü süresinde önemli iyileştirmeler sağlarken, işlem işlemede verimliliği artırır. Çalışanların manuel iş yükünü azaltarak, çalışanlarınızın daha yaratıcı işlere odaklanması için fırsat verir. Bunu yaparken de şirket maliyetlerinin ciddi oranda azalmasına olanak tanır. RPA, şirket maliyetlerini nasıl azaltır?

 

RPA İle Maliyetleri Azaltmak

 

Bir şirketi bel kemiği, finans ve muhasebedir. Bu fonksiyonlar gelişmelere ve yeni teknolojilere ayak uydurmak için her zaman açıktırlar. Bu nedenle RPA teknolojileri muhasebeyi ve finansmanı da etkileyecektir. Nasıl mı?

 

Kârı, iş gücünden bağımsız hale getirir.

 

Önümüzdeki 15 sene içerisinde, insan işlerinin %47’sine ortak olacağı öngörülen RPA teknolojisi, kârın iş gücünden bağımsız olmasına olanak tanır.  Türkiye’de faaliyet gösteren denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleri sağlayıcısı KPMG’nin yaptığı bir araştırma sonucuna göre RPA teknolojisi ile tanışan firmaların %50’si maliyet azaltma hedeflerine %80 ölçüde ulaştıklarını belirtirken; geri kalan %50 firma ise %100 oranında amaçlarına ulaştıklarını belirtmiştir.

 

Şirketin, muhasebe departmanına ait iş gücü yükünü azaltır.

 

RPA ile otomatikleştirilmiş bir muhasebe sistemi, iş dağılımlarını ve görev yüklerini yakından ilgilendirir. Manuel süreçlerin çoğunun yerini bu yazılım aldığında, muhasebeciler stratejilere ve analizlere odaklanma şansı bulur. RPA, operasyonel süreçlerin yaklaşık %40’ı kadarını otomatikleştirebilir ve kalan süreçlerini de RPA teknolojilerine entegre edebilir. Bu teknoloji sadece muhasebeciler için zaman verimliliğini artırmakla kalmaz, aynı zamanda finansal verilere gerçek zamanlı erişim sağlar, böylece raporlama ve analiz aynı anda ve sürekli olarak yapılabilir. RPA’nın amacı muhasebenin yerini almak olmadığı gibi, işlerin olumlu yönde gelişmesine ve daha önemli işlere odaklanmasını sağlamaktır.

 

Mesai ve vardiyalı işçi gereksinimini önler.

 

Robotik Süreç Otomasyonu, 7/24 hizmet sunan bir otomasyon olduğundan, kontrol edilmesi gerekmeksizin aralıksız faaliyet gösterir. Şirketinizde mesaiye kalacak ya da gece vardiyasına kalacak işçi gereksinimini yok eder. Bu da çalışanların kreatif süreçlerini olumlu etkilemek yanı sıra şirket bağlılıklarını da önemli ölçüde artırır. Var olan işçi sayınızı, sadece işleri yetiştirmek adına artırmak durumunda kalmazsanız. Bu durum size, işe almayı düşündüğünüz işçi sayısına bağlı olarak değişmekle birlikte yılda bir çalışan için minimum 39.600 TL tasarruf sağlar.

 

Gartner, RPA’nın Yılda 878.000 $ Maliyetle 25.000 Saat Kazandırdığını Bildirdi

 

Gartner Inc.’ın açıkladığı verilere göre finans departmanları, finansal raporlama süreçlerinde RPA ile insan hatalarının neden olduğu 25.000 saatlik önlenebilir yeniden çalışma saatini kurtarıyor. Raporlama süreçlerinde RPA kullanan departmanlar, daha az personel hatalarını düzeltme zamanını ve daha yüksek değerli işe ayrılan; daha fazla zaman gibi bir dizi ek fayda bildiriyor.

 

Gartner’in bu araştırması, muhasebe departmanlarında önlenebilir yeniden çalışmanın ortalama miktarının , tam zamanlı bir çalışanın genel zamanının% 30'unu alabileceğini buldu. Bu da, 40 tam zamanlı muhasebe personeline sahip bir kuruluş için 878.000 $ maliyetle yılda 25.000 saat tasarruf anlamına gelir. Şirketin başkan yardımcısı Dennis Gannon, "İlk günden itibaren otomatikleştirilebilen süreçlerde RPA uygulayarak, muhasebe ekipleri, yeni süreç standartları getirildiğinde tipik olarak ortaya çıkan minimum kesinti ile derhal kapasiteyi serbest bırakabilir" dedi. Bu da, nihayetinde RPA’yı benimseme hızını ve RPA ile gelen maliyet avantajlarını artırıyor.

 

Siz de şirketinizin maliyetlerini azaltmak istiyorsanız, Onicorn hizmet ve çözümleriyle tanışın.

 

Hemen bizimle iletişime geçin, iş süreçlerinizi RPA ile nasıl dönüştürebileceğimizi planlayalım.

09 November 2020

FİNANS VE MUHASEBE ALANINDA RPA İÇİN 12 YENİLİKÇİ KULLANIM ÖRNEĞİ

Uçtan uca tüm finansal süreçleri otomatikleştirme gibi tipik bir dijital dönüşüm senaryosunda, işlemlerin çoğu otomatikleştirilebilir görevlerden oluşur. Durum böyleyken hangi işletme yinelenebilir süreçleri tekrarlayıp hem zamandan hem maliyetten zarar etmek istesin ki? Bu soruya kimsenin olumsuz cevap veremeyeceği aşikar. Fakat hala RPA’nın ne işe yarayacağını tam olarak anlamadıysanız, aşağıda finans ve muhasebe alanında en çok kullanılan RPA örneklerine göz atabilirsiniz:

 

 1. Birçok şirketin e-faturalandırmayı kolaylaştıran fatura portalları vardır, ancak yeni tedarikçilerle çalışmak hala manuel bir süreçtir. Kredi puanları, vergi verileri vb. hakkında eksiksiz bir raporla yeni tedarikçileri sisteme hatasız bir şekilde dahil edebilirsiniz.
 2. Kuruluşlar genellikle iyi bir entegrasyonu olmayan portallar aracılığıyla tedarikçilerle çalışır. Giriş, çıkışları yapmak ve verileri kopyalayıp yapıştırmak için bir personel tahsis etmek yerine, tüm portallarınıza bağlanmak için bir RPA robotundan faydalanabilirsiniz. RPA robotları önceden belirlenmiş zamanlarda veya tanımlanmış bir iş akışının parçası olarak otomatik olarak bilgi toplar veya bu bilgileri göndermenizi sağlar.
 3. Belirli bir ürünü dalgalanan fiyatlarla tedarik etmek için bir dizi tedarikçi ile çalışıyorsanız, değişiklikleri bir robotla otomatik olarak izleyin ve en iyi fiyatlandırmayı bulun. Robotlar, katalog fiyatlandırmasını çıkarmak için web koduna bile gizlenebilir.
 4. Tedarikçilerinizin karşılaştırıldıklarından emin olmak için periyodik olarak onları incelemek oldukça manuel bir görevdir. Bir robotu bu sürece dahil ederseniz,size her seferinde zamanında tam bir rapor sunacaktır.
 5. Bazı faturalarda, sözleşme şartlarına uygunluğu sağlamak için satıcı sözleşme verilerinin doğrulanması gerekir. Bazı kuruluşlar zaten bu işlevi otomatikleştirmiştir, ancak otomatik değilse, bir robotla bu boşluğu doldurabilirsiniz.
 6. Bir müşteri teklifi hazırlarken, tedarikçilerinizin fiyatlarını karşılaştırmak genellikle zaman açısından hassas bir manuel işlemdir. Bir robot bu verileri toplar ve rekor sürede size teslim eder.
 7. Bir robot otomatik olarak fiyat kontrolü yapabilir ve mevcut fiyatı müşteri siparişine göre doğrulayabilir.
 8. Teslimat notları, siparişleri doğrulamak için satın alma siparişleriyle mutabık kılınmıştır. Bir robot, eşleşen tüm siparişleri kontrol edip onaylayabilir ve yalnızca bir istisna olduğunda bir çalışanı bilgilendirebilir.
 9. Ödeme döngüsündeki tedarikçilerde olduğu gibi, yeni müşterilerin de verileri periyodik olarak onaylanmalı ve güncellenmelidir.
 10. Mali kapanış ve raporlama süreci, yardımcı programların kapatılmasından mali başvuruların oluşturulmasına ve sunulmasına kadar birçok sistemi, departmanı ve bireyi içeren tüm görevleri ve süreçleri kapsar. İşlem, Excel gibi kaynaklardan veri almayı gerektirir.
 11. Tüm işletme, departman ve bölümler, mutabakat gerektiren işlemleri kaydeder. Bir robot ise işlemleri toplayıp birleştirebilir ve ERP’nizeyönlendirir.
 12. Finansal ve operasyonel performansı bir araya getirmek ve analiz yapmak iş açısından kritik bir işlevdir, ancak bu bilgilerin zamanında toplanması, işlenmesi ve sunulması çoğu zaman iş süreçleri açısından kritiktir. Bir robot bu işi üstlenerek sadece veri toplayan çalışanların zamana duyarlı yükünü hafifletmekle kalmayacak, aynı zamanda işletmeye ilişkin bilgi edinmek için bilgiye ihtiyaç duyan yöneticilere de fayda sağlayacaktır.

 

Siz de finans ve muhasebe süreçlerinizde Robotik Süreş Otomasyonu‘ndan yararlanarak;çalışan verimliliğini artırmak, zaman ve maliyetten tasarruf sağlamak için Onicorn hizmet ve çözümleriyle tanışın.

Hemen bizimle iletişime geçin, finans ve muhasebe süreçlerinizi RPA ile nasıl dönüştürebileceğimizi planlayalım.

30 September 2020

AKILLI OTOMASYON ÇALIŞAN VERİMLİLİĞİNİ ARTIRACAK!

Manuel ve yinelenebilir görevler, çalışanlarınızın daha değerli etkinliklere odaklanmasını engelliyor mu? Ya bir RPA robotu çalışanlarınızın verimliliğini artırmaya yardımcı olabilirse? Bu fikir size ilgi çekici geliyorsa, RPA ile ilgili tüm bilmeniz gerekenleri bu yazıda sizin için adım adım işledik.

Hadi başlayalım!

RPA NEDİR?

Robotik Proses Otomasyonu (RPA), yaygın olarak “bot” olarak adlandırılan akıllı bir yazılım sistemidir. Basit bir ifadeyle, bir RPA, tıpkı bir işletmedeki çalışanlar gibi yinelenen iş süreçlerini idare edebilen işlevsel olarak eğitilmiş bir “robot” veya otomatik bir çalışandır.

RPA NEDEN ÖNEMLİDİR?

 • İşletme maliyetlerinde önemli bir azalma sağlar.
 • Kısıtlı iş gücünün verimli kullanımını en üst düzeye çıkarır.
 • Hataları ortadan kaldırarak teslimat kalitesini önemli ölçüde artırır.
 • Gerçekleştirilen faaliyetlere bağlı olarak bir çalışanla birebir ilişkisi olabilir. Bu sayede hızlı yatırım getirisi sağlar.
 • 7/24 hiç durmadan çalışabilirler.

RPA’YI NEREDE KULLANABİLİRİM?

RPA ile hızlı bir şekilde değer elde etmek için; birden fazla sisteme (eğer varsa) erişmeyi gerektiren, emek yoğun ve yinelenebilir görevlerde bu botları kullanmak gerekir.

Aşağıda, insanlar tarafından RPA’nın yapabileceği yinelenen görevlere bazı örnekler verilmiştir:

Ana Veri Yönetimi: Müşteriler ve tedarikçiler, verileri yönetmek için RPA’yı kullanabilir.

Günlük Nakit Durumu: Banka hesaplarını günlük olarak gözden geçirmeyi ve nakit pozisyonu oluşturmayı sağlar.

Otomatik Ödemeler: Otomatik ödemelerinizi yapmanıza yardımcı olur.

Ödemeleri Yapma:Ödeme grupları oluşturabilir, inceleme ve onay için muhasebeyi bilgilendirebilirsiniz.

Test Verileri Oluşturma: İş uygulamaları için gerekli test veri kümeleri oluşturabilirsiniz.

RPA HANGİ İŞLEMLER İÇİN EN UYGUN?

Bazı süreçler RPA için diğerlerinden daha uygundur. Bu süreçleri sıralayacak olursak:

 • Manuel ve kural tabanlı görevler (insan kararı veya müdahalesi olmadan gerçekleştirilebilen).
 • Manuel, yüksek hacimli ve hataya açık faaliyetler.
 • Çok sayıda çalışan içeren ve maliyetli görevler.
 • Uygulamaya giriş ve çıkış, kopyalama ve yapıştırma, sürükleyip bırakma vb. gerektiren işlemler.
 • Belirli görevleri yerine getirme adımlarının nadiren değiştiği, doğası gereği tekrarlanabilir ve statik faaliyetler.

RPA yazılım araçları, süreç verimliliğinde devrim yaratmak, çalışan verimliliği artırmak ve manuel olarak yoğun çabaların maliyetini azaltmak için en büyük sağlayıcılardan biri olduğu için İş süreçlerinin yeniden yapılandırılamadığı yerlerde daha fazla RPA kullanımı görürüz.

Bu da RPA’yı yönetim ve iş süreçlerini otomatikleştirmek için uygun ve ucuz bir alternatif haline getirir.

Siz de RPA ile çalışan verimliliğini artırmak istiyorsanızOnicorn hizmet ve çözümleriyle tanışın.

Hemen bizimle iletişime geçin, iş süreçlerinizi RPA ile nasıl dönüştürebileceğimizi planlayalım.

30 September 2020

COVİD-19 'DAN SONRA RPA İHTİYACININ ORTAYA ÇIKTIĞI SEKTÖRLER

Tüm dünyada endüstrilerin çoğu Covid-19’dan dolayı ekonomik durgunluk nedeniyle yavaşladı, fakat Robotik Proses Otomasyonu (RPA) tüm bu durgunlukta bile işletmelerin işlem hızını artırdı. COVID-19 sırasında çeşitli sektörlerde başarılı bir şekilde uygulanan RPA, taleplerinin inkar edilemez bir şekilde artmasına neden oldu. Dahası, birçok uzman gelecekte herhangi bir ekonomik durgunlukta, RPA’nın küresel olarak benimsenmesinin artacağı öngörülüyor. RPA pazarının %85’i hala kullanılmamışken, ekonomik yavaşlamanın tüm işletmeleri otomasyona teşvik etmesi kaçınılmaz.

RPA ve COVID-19

Birçok işletme Covid-19 sürecindeiş yükünü hafifletmek için yazılım robotlarına yöneldi. Arka ofis süreçlerindeki RPA yazılımları ve çalışanların masaüstlerindeki sanal asistanlar, işletmelerin artan hizmet taleplerine ayak uydurmasına, evden çalışanları desteklemesine ve bu zorlu dönemde iş sürekliliğinin sağlanmasına yardımcı oldu.

COVID-19’un zorluklarıyla mücadele eden işletmeler için geniş kapsamlı avantajlar sunan RPA, her işletmenin doğruluk ve hız gerektiren ancak karar vermeyi gerektirmeyen büro işleri ve zaman alıcı görevlerinde birçok fayda sağladı.

Bu dönemde iletişim merkezlerini ve arka ofis operasyonlarını küçültmek, hatta kapatmak zorunda kalan işletmeler, hizmet taleplerinde bir birikmişlik yaşadı. Biriken tüm bu iş süreçleri ise RPA yazılımları sayesinde çözüm buldu.

Robotlar; aynı verileri birden fazla yerde güncelleme, verileri taşıma, harmanlama ve basit ve yinelenen işlemleri gerçekleştirme gibi görevler için mükemmel bir seçim haline geldi. Botlar, uygulamalarla etkileşim kurarak neredeyse tüm kural tabanlı işleri gerçekleştirmek için işletmelere yardımcı oldu.

COVID-19 nedeniyle artan çağrı hacimleri, arka ofis operasyonları, adres değişiklikleri, geri ödeme talepleri, siparişler, müşteri mektuplarının oluşturulması vb. çok sayıda görev, herhangi bir manuel müdahale gerektirmeden RPA tarafından yapılabilirken, neden süreçleri daha karmaşık hale getiresiniz ki? Hem bu senaryoda herkes kazanır: Müşteri uygun bir deneyim ve hızlı bir yanıt alır, çalışanlar sıkıcı manuel çalışma yerine karmaşık, daha kişisel işlere odaklanabilir ve şirket optimize edilmiş verimlilik ve üretkenlikten yararlanır.

Covid-19 Sürecinden Sonra RPA İhtiyacının Ortaya Çıktığı Sektörler 

Sağlık, finansal hizmetler ve kamu sektörü gibi endüstriler, insanların pandemi sırasında zorluklarla başa çıkmalarına yardımcı olmak için kaynaklarını hızla harekete geçirdi. Ancak COVID-19 krizi sırasında karşılaştıkları artan hizmet sorguları ile birlikte, bu kuruluşlarda çalışanlarının mümkün olduğunca evden çalışmalarına izin verildi. Uzaktan çalışmanın desteklenmesi ise iletişim merkezlerini büyük bir baskı altına soktu. Bu yüzden pandemi sürecinde; duyarlı, kişiselleştirilmiş ve anlaşılır bir müşteri hizmetleri sunmak her zamankinden daha önemli bir hal aldı. Ancak, dağıtılmış bir çalışma ortamında tutarlı bir müşteri deneyimi sağlamak ne derece kolay olabilir, bunu da düşünmek lazım!

Endişeli veya hasta olabilecek müşterilere cevap verme baskısı, yapılandırılmış bir kurumsal ortamda çalışan uzak çalışanlar için oldukça zor olabilir. Ayrıca, çalışanların hastalanmaması veya kendi kendini tecrit etmesi gerektiği için çalışamaması durumunda talepleri hızlı bir şekilde devam ettirmenin zorluğunu da düşünürsek, işler her an çıkmaza girebilirdi.

Fakat RPA COVID-19 nedeniyle uzak çalışanları desteklemede çok büyük bir rol oynadı. Çalışanları bilgilendirmenin ve bağlantıda tutmanın yanı sıra onları gerçek zamanlı olarak şirket yönergelerine, politikalarına ve prosedürlerine uymaya yönlendirdi. Kısacası RPA sayesinde otomatik akış herhangi bir kesinti olmadan devam etti.

Siz de Covid-19 sürecinden sonra RPA’ya ihtiyaç duyan işletmelerden biriyseniz, RPA’dan yararlanarak;çalışan verimliliğini artırmak, zaman ve maliyetten tasarruf sağlamak için Onicorn hizmet ve çözümleriyle tanışın.

Hemen bizimle iletişime geçin, iş süreçlerinizi RPA ile nasıl dönüştürebileceğimizi planlayalım.

30 September 2020

2020 YILINDA ROBOTİK SÜREÇ OTOMASYONU İLE BAŞARILI OLMANIN 5 KURALI

Robotik Proses Otomasyonu (RPA), işletmeler için mevcut en düşük riskli ve yüksek değerli otomasyon yaklaşımlarından biridir. RPA araçları, insanlar tarafından gerçekleştirilen herhangi manuel bir görevi yerine getirecek şekilde programlanabilir, bu da çalışanların daha verimli işlere zaman ayırmasına olanak tanır.

RPA’nın olası faydaları arasında: Maliyetleri azaltma, operasyon optimizasyonu, iyileştirilmiş müşteri deneyimi, daha az hata, daha kolay yönetim ve kontrol, hızlı uygulama ve yatırım getirisi bulunmaktadır. İşletmeler için birçok fayda sağlayan bu avantajlar, RPA harcamalarının daha da artmasını sağlamıştır. Gartner tarafından yapılan bir araştırma da bu durumu destekler niteliktedir. Gartner’a göre, RPA yazılımına harcanan maliyetler bu yıl 1,3 milyar dolara ulaşacak. Forrester ise, 2021’de 2,9 milyar dolarlık bir RPA yazılım pazarı öngörüyor.

Yapılan araştırmalardan da anlaşılacağı gibi RPA hızla yükselmeye devam ediyor, fakat RPA’nın bu yükselişini engelleyebilecek bir takım engeller de var. Bunlar arasında: RPA stratejieksikliği, sınırlı iş anlayışı veya yatırımı, deneyimli RPA kaynaklarını bulma zorlukları, BT güvenliği ve uyumluluk endişeleri, temel gereksinimleri belirleme sorunu, otomasyon için optimum süreçler vb. durumlar yer almaktadır.

Peki bu zorlukları nasıl yenebilir ve RPA ile başarı sağlayabilirsiniz?

İşte cevabı…

 1. Net bir RPA stratejisi ve yol haritası geliştirin

Şirketler ilk olarak başarılı RPA ekipleriyle, ölçülebilir, ölçeklenebilir ve ulaşılabilir somut iş hedeflerini açık bir şekilde tanımlamalı, RPA’nın bu hedeflerle nasıl uyumlu olduğunu anlamalıdır. RPA’yı mevcut iş süreçlerinize nasıl uygulanacağınızı ve yol haritalarının nasıl özelleştireceğini anlamak için deneyimli RPA danışman ortaklarından yararlanmak iyi bir ilk adım olabilir.

 1. Yönetici katılımını artırın

RPA programlarının iş süreçlerindeki başarısı üst düzey yönetici taahhüdüyle daha üst seviyelere çıkar. Çünkü üst kademeden gelen bir enerji ve inanç, RPA’yı ilk kez deneyimlerken gereken fonu ve odağı körükler. Ayrıca, RPA programlarının önem kazanmasına yardımcı olacak kurumsal darboğazları da ortadan kaldırır.

 1. Güçlü bir süreç temeli oluşturun

RPA’nın ölçeklendirilmesi ve sürdürülmesinde başarıya ulaşan şirketler, bunu güçlü bir operasyonel süreç temeline dayandırarak yapar. RPA yolculuğun başlangıcından itibaren güçlü bir temel oluşturulması başarı için çok önemlidir. Böylece işletmeler; tutarlı, istikrarlı ve güvenilir bir RPA programına sahip olur.

Etkili iletişim, uygun eğitim programı, süreç yönetimi, günlük robot operasyonları, ilgili BT altyapısını oluşturmak, BT ve işletme işlevleri arasındaki rollerin bölünmesi vb.güçlü süreç temelinin anahtar faktörlerinden bazılarıdır.

 1. Tamamlayıcı teknolojilerden yararlanın

Bazı teknolojiler işletmelerin RPA beklentilerini belirlemesine ve sağlıklı bir otomasyon kurulmasına yardımcı olabilir. Yeniden kullanılabilir otomasyon modülleri, kendi kendini iyileştirme yetenekleri ve tahmine dayalı analitik, daha etkili robot geliştirme vb. bu tamamlayıcı teknolojilerden bazılarıdır. Ayrıca çekirdek RPA işlevlerini geliştirmek için AI kullanan RPA satıcılarını da bu gruba dahil edebiliriz.

 1. RPA becerileri konusunda yardım için iş ortakları arayın

İşletmeler müşterilere daha fazla eğitim esnekliği ve erişilebilirlik sunmak için deneyimli eğitim ortaklarına yatırım yapmalıdır.

İşte RPA ile iş süreçlerinizde başarılı olmanın 5 kuralı bu şekilde. Siz de RPA’dan yararlanarak başarıya ulaşmak,çalışanlarınızı verimli hale getirmek, zaman ve maliyetten tasarruf sağlamak için Onicorn hizmet ve çözümleriyle tanışın.

Hemen bizimle iletişime geçin, iş süreçlerinizi RPA ile nasıl dönüştürebileceğimizi planlayalım.

30 September 2020

ŞİRKET LİDERLERİ “RPA YAZILIM ASİSTANLARINI” TERCİH EDİYOR

İster işletmenizi büyütmeye çalışın ister daha verimli olmak için mücadele ediyor olun, her iki durumda da liderlerin RPA’nın operasyonlarını ve girişimlerini nasıl destekleyebileceğine bakması gerekir.

Neden mi?

Çünkü Robotik Süreç Otomasyonu (RPA)  gibi teknolojilerin benimsenmesi, iş yükünü azaltıp zamandan ve maliyetten tasarruf sağlarken; çalışanların yinelenebilir ve manuel işlerden kurtulup, kaliteli stratejik girişimlere odaklanmasına olanak tanır.

RPA bu kadar avantaj sağlasa da, bir lider olarak iş süreçlerinizi RPA’ya adapte etmek size zor ve zaman alıcı gelebilir. Bu noktada, Onicorn gibi sürecinizi doğru yönetecek iş ortaklarıyla çalışarak, bu teknolojik dönüşümü başlatabilirsiniz.

Liderler Neden RPA Yazılım Asistanlarını Tercih Ediyor? 

Ekonomist tarafından yapılan bir araştırmaya göre, liderler stratejik hedeflere ulaşmayı düşünürken RPA’yı en yüksek önceliklerinden biri olarak görüyor.

Peki neden? 

 1. Rekabet gücünün geliştirir

 RPA gibi teknolojiler; maliyet tasarrufu, görevleri kolaylaştırma, müşteri hizmetlerini iyileştirme, gelişmiş üretkenlik, daha az hata payı, uyumluluk sağlama, yüksek yatırım getirisi, azaltılmış operasyonel maliyetler, ölçeklenebilirlik ve esneklik sağlar.

Uyumluluk, veri işleme veya fatura işleme gibi tipik süreçlerin otomatikleştirilmesiyle; İnsan Kaynakları (İK) İşlemleri, Finans İşlemleri, BT İşlemleri, Belge Yönetimi vb. işlevler yatırım getirsini önemli ölçüde artırır.

RPA, önemli temas noktalarından veri toplayarak karar süreçlerine katkıda bulunur ve sizin için tahminlerde bulunabilir. Bu da işletmeleri bir üst seviyeye taşır.

RPA’nın sağladığı tüm bu faydalar, işletmelerin rekabet ortamında güçlenmesini sağlar. Bu yüzden liderler rekabetten bir adım öne geçmek için RPA’nın gücünden faydalanır.

 1. Mutlu çalışanlar yaratır

 RPA verimliliği ve üretkenliği artırmak için mevcut şirket kaynaklarından ve teknolojilerinden yararlanma konusunda muazzam bir örnektir. Örneğin, işe uyum sağlama gibi önemli İK faaliyetleri otomasyonla kolaylaştırılabilir. RPA ile, kullanıcı hesapları otomatik olarak etkinleştirilebilir ve yeni bir iş akışı başlatılabilir. Bu, daha erken çalışan katılımı sağlayarak memnuniyet düzeylerini olumlu yönde etkileyen süreci hızlandırır.

RPA memnuniyet düzeylerini artırmanın yanı sıra çalışanların moralini de önemli ölçüde artırır. Çalışanlar RPA sayesinde mesai saatlerini sıradan ve yinelenen görevler yerine daha katma değerli işlerde çalışmak için kullanılabilir.

Mutlu bir çalışan deneyimi yaratmak bir liderin en önemli özelliklerinden biri olduğu için RPA bu noktada da liderlere yardımcı olur.

 1. Müşteri memnuniyetini artırır

 Liderler RPA ile stratejik süreçlerdeki manuel çabaların önemli ölçüde azaltılmasını sağlayarak ek kaynaklara yatırım yapmadan üretkenliği artırır. Tüm bunlar çalışanların moralini artırırken,zamanını manuel süreçlere harcamayan mutlu çalışanlar daha mutlu müşteriler yaratır.Bu her açıdan uzun vadeli bir kazan-kazan durumudur.

Liderler RPA’yı Neden Kullanmalı?

Endüstri liderlerinin yavaş yavaş RPA’yı benimsemesiyle birlikte RPA’nın 2023 yılına kadar 12 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşacağı öngörülmektedir.

Böylesine yükselen bir pazarda peki siz bir lider olarak neden RPA’yı kullanmalısınız?

 1. RPA sadece finansal süreçlerde kullanılmaz, tüm iş süreçlerine adapte olur

 En başarılı liderler, yazılım robotlarının üretkenlik, çalışan memnuniyeti ve genel performans üzerindeki olumlu etkisinin farkında. Bunun nedeni, RPA’nın sadece finansal süreçlerde değil; pazarlama, araştırma, BT, ürün geliştirme, İK gibi çeşitli süreçlerde deişletmeleri desteklemesidir.

 1. RPA çalışanlara ve paydaşlara destek sağlar

RPA’ya çeşitli departmanlar ve iş süreçleri ekleyerek, başarı potansiyelini artırabilirsiniz. Ayrıca, hata oranını azaltma, hız artışı, düşük risk, çalışan bağlılığı ve memnuniyeti gibi birçok konuda paydaşlarınıza ve çalışanlarınıza destek sağlayabilirsiniz.

 1. Yatırımlardan tasarruf etmenizi sağlar

Burada sadece teknolojik yatırımlardan değil, aynı zamanda sahadaki uzmanların katkılarından veya yönetim süreçlerinden de bahsediyoruz. Protiviti’nin 2019’daki küresel RPA anketine göre, RPA en çok kullanan liderler, yatırım getirisi yüksek olduğu  için bu teknolojiye rakiplerinden on kat daha fazla para yatırdı. Dolayısıyla, başarılı liderlerinin “altın ligine” girmeyi planlıyorsanız, siz de RPA’ya yapacağınız yatırımları artırmalısınız.

Liderler Onicorn RPA Yazılım Asistanlarını Tercih Ediyor

Liderler bugün sadece dijital bir işletme olmanın yeterli olmadığını, risklerin değiştiğini ve yalnızca yeni teknolojilerden yararlanan işletmelerin piyasa beklentilerine uygun kalabileceğini düşünüyor.

Biz de sektör liderleri ile aynı duyguları paylaşıyoruz. Binlerce kurumsal müşterimizin dijital dönüşüm yolculuğuna katkı sağladığımız gibi size de yardımcı olmak için her zaman buradayız.

Onicorn hizmet ve çözümleriyle tanışmak için hemen bizimle iletişime geçin, işinizi RPA ile nasıl dönüştürebileceğimizi planlayalım.

30 September 2020

SİGORTA SEKTÖRÜNDE İŞ SÜRECİNİ OLUMSUZ ETKİLEYEN 5 SORUN

Sigorta şirketleri sürekli müşterilerle temas halinde olduğu için müşteri hizmetlerini geliştirmek için ellerinden geleni yapar. Bu endüstri önce müşteri anlayışını benimser, fakat müşteri işlemleri için çok fazla veri girişi yapmaları, tek bir işlemin bile saatlerce sürmesine neden olabilir.Müşterileri için arka planda bir sürü manuel işlem yapılırken, bu işlemler çok uzun sürdüğü için müşteri deneyimi bu noktada sekteye uğrayabilir. Bu nedenle, birçok sigorta şirketi robotik süreç otomasyonunun (RPA)sağladığı avantajlardan yararlanma eğilimindedir.

 
Sigorta sektörüne RPA çözümleri.

Ofiste, satış ekibinde veya farklı bir görevde olsanız bile, RPA müşterilerinizle işlemlerinizi  kısa sürede gerçekleştirebilmenizi sağlayacak çok sayıda veri girişini sizin için üstlenebilir.

Sadece bu kadar da değil!

Sigorta sektöründe iş sürecini olumsuz etkileyen 5 soruna RPA’nın çözümleri aşağıdaki gibidir:

 1. Artan uyumluluk

Gizlilik düzenlemelerine uyum sağlamak için hem iç hem de dış denetimlerin yapılması, sigorta şirketleri için en önemli gerekliliklerdendir. Gizliliğin nasıl korunması gerektiğini öngören sürekli değişen yasalar sorunun önemini artırır. Bu değişken süreçlerde robotik süreç otomasyonu sigorta şirketlerine fazlasıyla yardımcı olur. Otomasyon tüm işlemlerin ayrıntılı günlüklerini oluşturduğu için süreçleri izlemek ve yönetmeliklere uyulmasını sağlamak çok daha kolay hale gelir. 

 1. Ölçeklenebilirlik

Bir sigorta acentesine herhangi bir sebepten dolayı müşteri akışı olması durumunda, işe geçici personel almak gerekir. Ancak gelen müşterilerin akışı tekrar azaldığında, işe alımlar durdurulur ve geçici olarak işe alınan çalışanlar da işten çıkarılır. Bundan kaçınmak için, RPA geçici işe alımlara uygun maliyetli bir alternatif olarak kullanılabilir. Yeni projeler ek beceriler ve daha fazla kapasite gerektiriyorsa, her seferinde eğitim zorunluluğu olmadan daha fazla robotun “sahaya girmesine” izin verilebilir. Sizin için çalışan robot sayısını artırmak veya geri ölçeklendirmek, işe alım sürecinden daha düşük maliyetli ve basittir.

 1. Kolaylaştırılmış veri süreçleri

Sigorta firmalarının büyük miktarda veri ile başa çıkması gerekir. Çalışanlar veri işleme için mevcut tek seçenekse, bu sigorta acenteleri için çok fazla zaman kaybına neden olur, ayrıca maliyet ve hata yapma oranı da artar.

Robotik süreç otomasyonu, bu tür dezavantajları ortadan kaldırabilecek bir alternatiftir. RPA veri süreçlerini daha sorunsuz, daha hızlı ve hatasız bir şekilde yönetir. Sonuç olarak çalışanlara oranla çok daha verimli bir veri işleme elde edilir. Bu aynı zamanda sıkıcı ve yinelenebilir görevleri sürekli yapmak zorunda kalan çalışanların daha üretken olabilecekleri görevlerde katma değer sağlamasına olanak tanır.

 1. Otomatik güncellemeler

Hesaplarını her an kontrol etmeseler de, müşteriler hesaplarının hatasız olarak güncellendiğini bilmek ister. Bir müşterinin hesabındaki bir hata, soruna dönüşmeden düzeltmek için RPA kullanılabilir. RPA yazılımı, ödenen tazminat talebi ve prim gibi tutarsızlıkları otomatik olarak tespit eder. Bu, müşterinin ve sigorta şirketinin zaman kazanmasını sağlar.

 1. Geliştirilmiş müşteri hizmetleri

Müşteriler her sektörde olduğu gibi sigorta sektöründe de taleplerinin gerçekleşmesi için uzun süre beklemekten hoşlanmaz. Bu yüzden işlem hızını artırmak için RPA kullanılabilir. RPA, fiyat teklifi verme ya da hesap şifresi güncelleme gibi günlük soru ve istekler için size saniyeler içinde yardımcı olur. Bu şekilde sigorta şirketlerinin müşterilerilerinin daha zor sorularını cevaplamak için daha fazla zamanı olur. Bazı müşteriler bir robotla çalışmaya sıcak bakmasa bile, çoğu müşteri RPA’nın sunabileceği basitliği ve çabukluğu takdir edecektir.

Günün sonunda sigorta sektöründe RPA kullanmak; müşteri memnuniyetini artırır, zaman ve maliyet tasarrufu sağlar. RPAmüşteriler ile yüz yüze daha fazla zaman geçirebilmeniz için işlemleri basitleştirir, hızlandırır ve genel olarak iyileştirir.

Sigorta Sektöründe İş Süreçleriniz Olumsuz Etkilenmemesi İçin OnicornRPA İle Tanışın

 Onicorn, robotik süreç otomasyonu hizmet ve çözümleriyle çalışanlarınızın potansiyelini ortaya çıkarmanıza yardımcı olur. Ekibiniz tarafından yönetilen manuel ve yinelenebilir görevleri yerine getirmek için otomasyon çözümleri ile ilgili hizmet verir. Sonuç olarak, çalışanlarınız yaratıcılık, hayal gücü, muhakeme ve ilişki gerektiren daha stratejik görevlere zaman harcar.

Siz de sigorta sektöründeki iş süreçlerinizi otomatikleştirerek; çalışanlarınızın performansını artırmak, zamandan ve maliyetten tasarruf sağlamak isterseniz, hemen bizimle iletişime geçin.İşinizi RPA ile nasıl dönüştürebileceğimizi planlayalım.

30 September 2020

RPA İK SÜREÇLERİNİ BUGÜNE KADAR NASIL DEĞİŞTİRDİ?

İK süreçleri yinelenen hacimli görevlerle doludur. İK’da RPA’dan faydalanarak, bu yinelenen görevler otomatikleştirebilir; verimlilik artışı ve daha düşük işletme maliyetleri elde edebilirsiniz. Ayrıca, manuel olarak yapılan işlemlerin birçoğunu otomatikleştirerek, İK’daki personelin daha değerli ve stratejik işlere odaklanmasını sağlayabilirsiniz.

RPA; bordro ve tazminat, izin yönetimi, zaman çizelgesi yönetimi vb. zaman alan işlem faaliyetlerini destekleyerek İK süreçlerini daha basit hale getirme potansiyeline sahiptir. RPA yazılımı ve araçları İK personelinin yeteneklerini artıran ‘sanal bir iş gücüdür’.

RPA İNSAN KAYNAKLARI SEKTÖRÜ UYGULAMALARI

RPA’dan en fazla yararlanan iş operasyon alanlarından biri de İK’dır.

Robotik süreç operasyonunu kullanan en yaygın İK işlevleri:

 • İşe alma ve işten çıkarma, gider ve geri ödeme süreci, izin, veri girişi ve diğer birçok yinelenen süreci otomatikleştirir.
 • Uygun adayların özgeçmiş taramasını insan emeği olmadan gerçekleştir
 • Geri bildirim, mülakat ve red için aday bildirimlerini işler.
 • Birleşme ve devralmalarda yeniden yapılandırmaya gerek kalmadan farklı sistemler arasında köprü kurar.
 • Herhangi bir insan müdahalesine gerek kalmadan çalışanların verileri güncelle
 • Bordro hesaplama ve kesintileri daha hızlı bir şekilde gerçekleşir.
 • Bireysel özelliklere bağlı olarak öğrenme ve eğitim fırsatlarını özelleştir.

 

RPA İK SÜREÇLERİNİ NASIL DEĞİŞTİRDİ?

Forrester tarafından 100 tane sektör lideri ile yapılan bir araştırmada, RPA’nın İK süreçlerindeki etkilerine de değinilmiş.

Şimdi sektördeki İK liderlerinin değerlendirmelerinden iki tanesine bakarak, RPA’nın endüstrideki İK süreçlerini nasıl değiştirdiğini anlamaya çalışalım.

Bir finansal hizmetler firmasının İK başkan yardımcısı: “RPA’yı şirketin tüm departmanlarına dağıtmak istiyoruz, ancak şu anda İK ve finans gibi birkaç işleve odaklanıyoruz. İK’da RPA kullanımı sayesinde, adaylarımız (mülakat yaptığımız kişiler) için olağanüstü deneyimler yaratıyoruz. Süreçleri otomatikleştirmek, yüz yüze daha fazla zaman geçirmemizi sağlıyor. ”

Bir perakende firmasının İK stratejisi direktörü: “Daha mutlu çalışanlar, daha iyi hizmet alan müşteriler demektir. Fakat çalışanlarınız rutin işlere odaklanmışsa,

müşteriler için 3/10 çaba harcarlar. Çalışanı bu açıdan güçlendirmek, daha değerli işlere odaklanmalarını sağlamak demektir. “

RPA’DA İK’NIN GELECEĞİ

2017 Deloitte Global Human CapitalTrends araştırmasına göre, küresel İK firmalarındaki yöneticilerin neredeyse %50’si, RPA’nınİK ve genel iş süreçleri için %10-20 tasarruf sağlayacağını düşünüyor.40 ülkede 10.000’den fazla İK liderinin katıldığı “Rewriting the rules for the digital age” başlıklı ankette, İK süreçlerini otomatik hale getirmenin önemi vurgulanmış. Sonuç olarak birçok İK departmanı, çalışma şeklini değiştirmek için radikal bir değişime odaklanmış durumda.

Robotik süreç otomasyonunu benimseyen birçok lider firma, RPA’nın maliyetleri nasıl azaltabileceği, verimliliği ve İK sürecinin kalitesini nasıl artırabileceğini anlamış durumda. Bu da gelecekte birçok firmanın İK süreçlerinde lider firmalar gibi RPA’dan yararlanacağı anlamına gelir.

 İK süreçlerinde RPA’dan faydalanarak şimdi de gelecekte de; maliyetleri düşürmek, zamandan tasarruf etmek, çalışanları yinelenebilir görevlerden kurtarmak ve üretkenliği artırmak gibi birçok fayda görebilirsiniz.

Robotik süreç otomasyonu (RPA) işe alım süreçlerinde de yüksek hacimli ve tekrarlanan görevleri de önemli ölçüde üstlenebilir. Bu sayede rutin işlemlerle geçireceğiniz sürede adaylara odaklanabilirsiniz.

ONİCORN SİZE İK SÜREÇLERİNDE NASIL YARDIMCI OLABİLİR?

RPA’yı İK süreçlerine dahil etmek büyük bir zorluk olabilir. Geçişin sorunsuz olduğundan emin olmak için deneyimli bir ekip ile çalışmak çok önemlidir. Onicorn RPA hizmet ve çözümleri, sizi karşılaştığınız bu zorluklarda destekler ve geçişinizi kolaylaştırır.

Bizim işimiz, işinizde RPA’nın uyguladığımızdan emin olmak değil, bu sürece aynı zamanda çalışanlarınızın da hazır olduğuna emin olmaktır.

Siz de İK süreçlerinizi otomatikleştirmek ve bu sayede çalışanlarının performansını artırırken, zamandan ve maliyetten tasarruf sağlamak isterseniz, hemen bizimle iletişime geçin, işinizi RPA ile nasıl dönüştürebileceğimizi planlayalım.

30 September 2020

ROBOTİK SÜREÇ OTOMASYONU İK SÜREÇLERİNİ NASIL ETKİLEDİ?

İnsan kaynakları, yinelenen ve hacimli görevlerle doludur. Bu yüzden İK’nın RPA’dan faydalanması verimlilik açısından büyük kazançlar sağlar ve işletme maliyetlerini düşürür. RPA ayrıca, manuel olarak yapılan işlemlerin çoğunu otomatikleştirerek, İK çalışanlarının çok fazla zaman alan işler yerine daha katma değerli işlere odaklanmalarını sağlar.

İK’da RPA’nın benimsenmesinin en önemli 5 ana faktörü aşağıdaki gibidir:

• Düşük işletme maliyeti
• Verimlilik
• Kalite ve uyumluluk
• Ölçeklenebilirlik
• Çalışanlaramonoton süreçler yerine daha aktif olabilecekleri yeni görevler atamak

RPA İNSAN KAYNAKLARI SÜREÇLERİNDE NASIL KULLANILIR?

RPA; bordro ve tazminat, izin yönetimi, zaman çizelgesi yönetimi vb. zaman alan işlem faaliyetlerini destekleyerek İK organizasyonunu büyütme potansiyeline sahiptir. RPA yazılımı ve araçları İK organizasyonunun yeteneklerini artıran ‘sanal bir asistan’ olarak işlev görür.

Çoğu RPA yazılımı, mevcut BT altyapısıyla sorunsuz bir şekilde entegre edilebilir. Bu da İK departmanında teknoloji destekli dönüşüm için tercih edilen bir teknoloji olmasını sağlar.

Aşağıda RPA’nın İK süreçlerinde nasıl kullanıldığını gösteren örnekleri inceleyerek, robotik süreç otomasyonunun İK süreçlerini nasıl etkilediğine dair bir fikir edinebilirsiniz:

• Açık pozisyonların şirketin web sitesinde veya belirlenmiş iş portallarında yayınlanmasını otomatikleştirir; başvuru sahiplerinin ön taramasının yapılmasını ve mülakatların planlanmasını sağlar. Ayrıca başvuru sahibinin durumu hakkında otomatik bildirimde bulunur.

• RPA, bir pozisyon için ilk başvuru gönderilmesinden yeni işe alım sürecinin tamamlanmasına kadar birden fazla sistemde başvuru sahibi hakkında bilgi yönetimini otomatikleştirir.

• Yeni katılım verilerini değerlendirir, hazırlar ve oluşturur. İlk iş gününün hazırlanması için farklı kurumsal sistemlerde bilgileri akıcı hale getirir.

• Performans inceleme formlarının çalışanlara ve yöneticilere gönderir, verileri inceler, verileri birden fazla sistemde besler, çalışanları ek gereksinimler hakkında bilgilendirir, görüşmeleri planlar, önceden tanımlanmış çalışan performans raporlarını programa göre yayınlar.

• Bordro girişlerini, katılım verilerini, brüt ve net maaşın hesaplanmasını, maaş bordrolarının çevrimiçi dağıtımını vb. süreçleri yönetir.

• Bildirim ya da e-posta yoluyla çalışanları mevcut faydalar konusunda eğitir, birden fazla sistemden veri toplayarak faydaların kullanımı hakkında analitik raporlar oluşturur.

• Gönderilen verileri kontrol eder, kural tabanlı kayıtların tanınması için e-posta gönderir ve bordro sistemlerine veri aktarır.

• Çalışan şikayet taleplerini takip eder, vakanın erken tamamlanması ve daha yüksek görünürlük için bildirimler gönderir.

• Düzenli anketler başlatır, verilerin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol eder ve daha sonraki işlemler için yönetim raporları oluşturur.

• Çalışan kayıtlarını otomatik olarak gözden geçirir, günlük izin kayıtlarını tutar.

• Hataları düzeltmek ve bordro doğruluğunu en üst düzeye çıkarmak için eksik bilgileri çalışanlarınıza veya yöneticinize bildirmenizi sağlar.

• Birden fazla dosyadan veri ayıklar, temizler ve bordro sistemlerine girer.

• Raporların otomatik oluşturulmasını desteklemek için veri yakalama ve temizleme yapar.

• Karmaşık periyodik raporlama gereksinimlerini karşılar.

• Tanımlanmış iş mantığına dayalı standart giderlerin ve onay verilerinin sistemlerde otomatik olarak onaylanmasını sağlar.

• Birden fazla sistemi uygun bir süre için kontrol ederek mülakatları planlar, e-postalar gönderir, gereksinimlere göre yeniden planlar ve gerekirse manuel müdahale ister.

İK süreçlerinizde RPA’dan yararlanarak;çalışan verimliliği, zaman ve maliyetten tasarruf sağlamak için Onicorn hizmet ve çözümleriyle tanışın. Hemen bizimle iletişime geçin, İK süreçlerinizi RPA ile nasıl dönüştürebileceğimizi planlayalım.

30 September 2020

SAATLERİNİZİ HARCADIĞINIZ İŞLERİ NASIL OTOMATİKLEŞTİREBİLİRSİNİZ?

İş süreçleriniz sıkıcı ve sık sık tekrarlanan görevlere mi dayanıyor? Çalışanlarınız verileri değiştirmek ya da girmek için fazlasıyla zaman mı harcıyor? Ne sıklıkla bu işlemleri yapıyorlar?

Bu 3 soruyu sormak bile çok sıkıcıyken, siz bir de çalışanlarınızı bu işleri yaparken düşünün.

Eminiz çalışanlarınız sizin için çok değerlidir. Hem üretkenliklerini kaybetmemeleri hem de zamandan tasarruf sağlamaları için onların bu sıkıcı manuel görevlerle uğraşmalarını istemezsiniz.

Siz de böyle düşünüyorsanız, Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) ile bu sıkıntıların hepsine bir son verebilirsiniz.

Teknolojik ilerlemeyi teşvik eden ‘Robotik Süreç Otomasyonu (RPA)’ ile işlerinizi otomatikleştirebilir, bu sayede zamandan tasarruf sağlayabilir ve daha yüksek verim elde edebilirsiniz.

RPA ile iş süreçlerinizi otomatikleştirmenin işletmenize ne gibi katkılar sağlayacağı hakkında genel bir bilgi sahibi olduğunuza göre, isterseniz konuyu biraz daha açarak departman düzeyine indirgeyelim.

 1. Finans

 Finansta departmanındaçalışanlar birçok manuel iş süreci ile uğraşsa da, RPA onlar için her şeyi değiştiriyor. RPA, faturalandırmadan raporlamaya kadar, finans çalışanlarının omuzlarından manuel ve yinelenen görevlerin yükünü kaldırır. Bu sadece çalışanların daha değerli işlere odaklanmasını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda manuel görevleri insanlardan daha hızlı ve doğru bir şekilde tamamlar.

 1. Bilişim Teknolojileri

Robotik süreç otomasyonu, veri taşımaktan web sitelerini ve yazılımları test etmeye kadar BT’deki çok çeşitli süreçler için kullanılır, dijital dönüşüm stratejisini yürütmek için yinelenen görevleri üstlenir.

BT’de RPA için otomatikleştirilebilecek görevlerşunlardır:

 • Kullanıcı erişimi ve hesap bakımı
 • Veri birleştirme ve temizleme
 • Sistemler arasında dosya aktarımı
 • Sistem yükseltmeleri
 • Genel BT altyapısını izleme
 • Sunucu ve uygulama güvenliğini koruma
 • Periyodik analiz, raporlama ve dağıtım
 • Müşteriye dönük web sitesi ve dahili sistemlerin entegrasyonu
 1. İnsan Kaynakları

Robotik süreç otomasyonu, bordro işlemekten yıllık izin tahsis etmeye ve bu süreçleri izlemeye kadar, İK ekiplerinin çok zamanını alan manuel işlemleri gerçekleştirmesine yardımcı olur.

Örneğin, bir aday şirketinizde bir rol kabul ettikten sonra, RPAsürecin kontrolünü ele alır. Robotlar, ilgili tüm belgeleri oluşturur, ilgili taraflar arasında ileri geri gönderebilir, yeni katılımcılar için hesaplar oluşturabilir ve sistem erişimi sağlayabilir.

Otomatikleştirilebilecek diğer İK görevleri şunlardır:

 • Bordro işleme
 • İşe alım, yerleştirme ve iştençıkarma
 • Performans analizi
 • Yıllık izin yönetimi
 • İş ilanı dağıtımı
 • Grup e-posta ve bildirim yönetimi
 1. Satış ve İş Geliştirme

Satış personeli; iç koordinasyon ve iletişim, pazar araştırması, CRM güncellemeleri, raporlama, takip vb. idari veya operasyonel görevlere giderek daha fazla zaman harcasa da, RPA tüm bu süreçleri değiştiriyor.

RPA, aşağıdakileri içeren etkinlikleri otomatikleştirmeye yardımcı olarak satış ekipleri için çok etkili bir araç olabilir:

 • Pazar / Müşteri araştırması
 • Otomatik iletişim
 • Müşteri bilgi yönetimi, satış dönüşümleri
 • Sipariş düzenleme
 • Gelir yönetimi

ROBOTİK SÜREÇ OTOMASYONUNUN (RPA) UYGULANMASI

 RPA, çeşitli endüstrilerde özellikle yukarıdaki organizasyonel işlevler tarafından benimsenmiştir. Ancak, RPA her zaman her işleve uygun değildir.

RPA, iş süreçlerinin aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını içerdiği durumlarda en yüksek değeri sağlar:

 

 • Yinelenen işler
 • Tanımlı teknik işler
 • Şablona dayalı süreçler
 • Sabit eylem akışının olduğu süreçler
 • Belirli kurallara bağlı işler
 • Hedeflere dayalı işler

Saatlerinizi Harcadığınız İşleri Otomatikleştirmenin En İyi Yolu: Onicorn RPA

Onicorn çözüm ve hizmetlerinden faydalanarak iş süreçlerinizi otomatikleştirebilirsiniz. Bu sayede; işletmeniz maliyetlerini azaltabilir, zamandan tasarruf edebilir, süreçleri hızlandırabilir ve çalışanlarınızı daha stratejik çalışmalara odaklanacak şekilde serbest bırakabilirsiniz.

Onicorn hizmet ve çözümleriyle tanışmak için hemen bizimle iletişime geçin, işinizi RPA ile nasıl dönüştürebileceğimizi planlayalım.

 

 

 

30 September 2020

UZAKTAN ÇALIŞMA DÖNEMİNDE FİNANS SÜREÇLERİ İÇİN “RPA”

Benzeri görülmemiş zamanlardan geçiyoruz. Küresel olarak, yüksek dozda sosyal etkileşimden sosyal mesafeye doğru ilerledik. Şu an içinCOVID-19 salgınından kaçınmanın bir yolu yok. Bu yüzden çalışanların çoğu uzaktan çalışmaya devam ediyor. Fiziksel olarak ayrı olmamıza rağmen, belirsiz zamanlarda bile işler beklemiyor.

Çalışanların evden çalışmaya hazır hale gelmeleri için BT departmanları mücadelelerini sürdürse de, ileri teknolojileri benimsememiş endüstriler bu süreçte bayağı zorlanıyor. Böylesine zorlu süreçlerde, özellikle çok fazla zaman ve emek harcanan finansal işlemlerde, iş yükünü azaltmak için doğru robotik süreç otomasyonu (RPA) araçlarını seçmek, şirketlerin eski teknoloji sorunlarını aşmasına katkı sağlayabilir.

Robotik Süreç Otomasyonunun (RPA) uzaktan çalışma döneminde finansal süreçlerinizi yürütmenize yardımcı olmasının birkaç yolu var:

 1. Daha az hata

Evden çalışırken, özellikle de COVID-19 salgınından dolayı evden çalışmak zorunda kaldığımız için, çok karmaşık işlemler gerektiren finansal süreçlerde hata yapma oranımız daha fazladır. RPA bu noktada devreye girer ve insan yapımı hataları azaltır.

 1. Artan verimlilik

Evden çalışmak normal şartlar altında hoşunuza gidebilir, fakat bu bir zorunluluksa, yinelenebilir ve sıkıcı finansal işlemler hem verimliliğinizi düşürür hem de zaman kaybetmenize yol açar. Robotlar ise yinelenebilir görevleri yaparken daha hızlı ve daha verimlidir. Bu, çalışanlara anlamlı işler yapmak için daha fazla zaman tanır.

 1. Çalışan memnuniyeti

RPA gibi yeni teknolojilerin göz ardı edilen önemli bir yararı da, çalışan memnuniyetini artırmaktır. Sonuçta, manuel ve yinelenen işler sadece ekibinizin çalışma biçiminde verimsizliklere neden olmakla kalmaz, aynı zamanda onların morallerini de etkileyebilir. İş doyumu yaratıcı düşünmekten, problem çözmekten ve insan olarak tüm potansiyelinizi kullanmaktan geçer. Fakat bu manuel süreçler bizi iş doyumundan çok uzaklara götürür.

RPA’yı finansal süreçlerinize adapte ettiğinizde ise, uzun finansal görevlerin yükünden kurtulmuş olan ekibiniz, daha tatmin edici projeler üzerinde çalışabilir.

 1. Çok sayıda seçenek

Finansal süreçlerde RPA kullanımı belirli bir süreçle sınırlı değildir; talepler, kapanışlar, denetleyici çalışması, finansal planlama ve finansal analiz, maliyet yönetimi vergiler vb. aynı anda birçok sürece uygulanabilir. Bu da evden çalışırken birçok konuda RPA’dan destek alabileceğiniz anlamına gelir.

Uzaktan Çalışma Döneminde Finans Süreçlerinizi Onicorn RPA İle Planlayın

Onicorn RPA, karmaşık finans süreçlerinde hem yinelenebilir görevleri ortadan kaldırır hem de çalışan verimliliğini artırır. Manuel olarak işlenmesi saatler sürecek veriler, RPA ile dakikalar içinde güncellenebilir ve analiz edilebilir.

Onicorn RPA’nın finansal süreçlerdeişletmenize fayda sağlayacak çok sayıda uygulaması vardır. İşte o uygulamalardan bazıları:

 • Programlar arasında veri tutarlılığını kontrol etme ve hataları belirleme.
 • Kredi puanı, vergi bilgileri ve diğer önemli bilgileri otomatik olarak doldurma.
 • Faturaların sözleşme şartlarına uygunluğunu kontrol etme.
 • Aylık kapanışla ilgili diğer kontroller.
 • Müşteri verilerini içe aktarma ve önemli verileri düzenli olarak gü
 • Müşterilerin ve tedarikçilerin kontrollerinin yapılması.
 • Pazar araştırması.
 • Alınan verilere dayalı fatura oluşturma, fatura gönderme ve farklı tedarikçiler arasında fiyat karşılaştırması.
 • Yazılımdan bir rapor almak, analiz etmek ve e-posta ile iletmek ya da buluta yüklemek.
 • Çeşitli hatırlatmalar gönderme.
 • Bir programdan diğerine veri aktarımı.
 • Banka hesap özeti ile borç / alacak devirinin son bakiyesinin muhasebe yazılımındaki verilerle karşılaştırılması.
 • İki program veya bir programın farklı modülleri arasındaki veri karşılaştırması.

Uzaktan çalışma döneminde finans süreçlerinizi otomatikleştirerek, çalışanlarınızın performansını artırmak, zamandan ve paradan tasarruf sağlamak için Onicorn hizmet ve çözümleriyle tanışın

Hemen bizimle iletişime geçin, işinizi RPA ile nasıl dönüştürebileceğimizi planlayalım.

30 September 2020

ROBOTİK SÜREÇ OTOMASYONU NEDİR HANGİ SEKTÖRLERDE VERİMİ ARTIRIR?

Küresel yazılım pazarının en hızlı büyüyen segmentlerinden biri olan ‘Robotik Süreç Otomasyonu’, tüm endüstrilere oldukça fazla avantaj sağlasa da, teknolojinin en büyük uygulayıcıları; bankalar, sağlık hizmetleri, perakende ve sigorta şirketleridir. Bu şirketler geleneksel olarak çok sayıda eski sisteme sahip oldukları için manuel BT süreçlerini geliştirmek veya değiştirmek için RPA çözümlerini kullanır.

Yukarıda bahsettiğimiz gibi RPA bazı sektörlerde daha ağırlıklı olarak kullanılsa da, bu makalede ‘Robotik Süreç Otomasyonunun’ hangi sektörlerde verimi artırdığını detaylı olarak anlatacağız, fakat ilk olarak ‘Robotik Süreç Otomasyonu’nun ne olduğunu anlayalım.

ROBOTİK SÜREÇ OTOMASYONU NEDİR? İŞLETMELER RPA’YI NASIL KULLANILIR?

Robotik Süreç Otomasyonu Nedir?

 RPA;çalışanlarınızın zamanını çalan yinelenebilir görevleri ve manuel süreçleri otomatikleştirmek için yazılım robotlarının kullanılmasıdır. Bu görevler arasında sorgular, hesaplamalar, kayıt oluşturma ve güncelleme, form doldurma, rapor oluşturma, uygulamalar arasında veri taşıma vb. yüksek hacimli işlemler sayılabilir.

RPA birçok iş birimi tarafından kullanılır. Örneğin, İK departmanları, işe alım ve işten çıkarma görevlerini otomatikleştirirken, BT ekipleri ise rutin arka ofis hizmetlerini otomatikleştirmek için RPA’yı kullanır.

RPA; birçok şirkette insan emeğiyle yapılan rutin ve hataya eğilimli görevlere yardımcı olmak, maliyet tasarrufu sağlamak, verimliliği ve üretkenliği artırmak amacıyla kullanılır. Doğru yapıldığında, şirketlere sadece zaman ve paradan tasarruf ettirmekle kalmaz, aynı zamanda çalışanları daha değerli işlere odaklanmaları için serbest bırakır.

 

ROBOTİK SÜREÇ OTOMASYONUNU İŞLETMELERİ NASIL ETKİLEDİ?

Her işletme, kâr marjını ve verimliliği artırmanın yollarını arar. İşte RPA tam da burada işletmenize yardımcı olur. Kâr marjınızı ve verimliliğiniz artırmak için manuel süreçleri otomatikleştirmenize, akışlarını yönetmenize ve sistemler arasında veri taşımanıza olanak sağlar.
Yukarıda saydığımız tüm bu sebeplerden dolayı RPA giderek kurumsal düzeyde bir fırsat haline gelmiş durumda. Fonksiyona özgü RPA girişimleri kullanmaya başlayan birçok şirket, yüksek oranda yatırım getirisi sağladığı için RPA’nın farklı alanlardaki güçlerinden de yararlanma çabasında.

ROBOTİK SÜREÇ OTOMASYONUNU HANİ SEKTÖRLERDE VERİMİ ARTIRIR?

 

 

‘Robotik Süreç Otomasyonu’, tüm endüstrilerde kullanılmasına rağmen, özellikle RPA’ya öncülük eden birkaç endüstri var. ‘’Bankacılık ve Finans, Sigorta, Sağlık, Telekomünikasyon ve Perakendecilik’’ gibi sektörler RPA kullanımında en üst sıradalar. Bu endüstriler RPA harcamalarının % 66’sını oluşturur.

Endüstrilerdeki çeşitli departmanların görevlerini otomatikleştirmeyi sağlayan RPA, emek yoğun ve zaman alıcı olan tüm iş akışını, altyapısını ve diğer arka ofis süreçlerini otomatikleştirir.

Her ölçekteki sektör, insan hatasını tamamen ortadan kaldıran robotik süreç otomasyonu ile çalışan görevlerini otomatikleştirebilir.

 

Şimdi RPA’nın verimi artırdığı sektörlerden bazılarını inceleyelim:

 1. Sağlık Hizmetleri

RPA; hasta planlaması, veri girişi, veri yönetimi ve daha birçok etkinlik için sağlık sektörünün idari tarafında muazzam bir şekilde kullanılabilir. RPA yazılımı, sağlık hizmetlerinin idari tarafının sorunsuz çalışmasına yardımcı olur; hastaları bekleme süreleri ve iptallerle ilgili bilgilendirerek olumlu hasta deneyimini artırır.

 1. Perakende

RPA teknolojileri, verimliliği artırmak, genel müşteri deneyimini iyileştirmek ve kullanıcı için doğru sonuçlar sunmak için perakende sektöründe kullanılır.

 1. Telekomünikasyon

Bir telekomünikasyon şirketi söz konusu olduğunda hız, maliyet ve teknoloji üç temel faktördür. RPA telekomünikasyon sektöründe tüm bu temel faktörlere yardımcı olarak; büyük hacimli verileri işler, verilere hızlı bir şekilde erişir, artan veri güvenliği sağlar ve bu da uzun vadede maliyetlerde önemli ölçüde bir azalma yaşanmasına olanak tanır.

 1. Bankacılık

Bankacılık sektörü; günlük işlemler, mevduat ve para çekme işlemleri de dahil olmak üzere büyük miktarda veri içerir, bu verileri işlerken insan hatasını azaltmak ve sektörde şeffaflık yaratmak için RPA yazılımı kullanılır.

 1. Sigorta

Çeşitli arka ofis süreçleriyle yoğun bir şekilde uğraşan sigorta endüstrisi, RPA ile iş akışı, manuel veri girişi vb. yinelenen iş süreçlerinde insan emeğini ortadan kaldırır.

 1. Üretim

RPA hem KOBİ’ler hem de büyük kurumsal imalat firmaları tarafından kullanılabilir. RPA teknolojisi; olası satış yaratma, teklif verme ve hesaplara genel bakış gibi günlük faaliyetlere yardımcı olabilir ve bu da işletmenin genel tedarik zincirini güçlendirir.

İş Süreçlerinizi Onicorn İle Otomatikleştirin

 Siz de RPA ile iş süreçlerinizi otomatikleştirerek üretkenliği artırmak, zamandan ve maliyetten tasarruf etmek isterseniz; hemen bizimle iletişime geçin, deneyimli ve dinamik ekibimizle RPA’yı iş süreçlerinize nasıl uygulayacağımızı planlayalım.

30 September 2020