You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Teknoloji Danışmanlığı


Teknoloji asla durmaz, bu teknolojinin doğasında var. Geçtiğimiz 15 yıl, dünyanın bugüne kadar en hızlı yaşanmış 15 yıllık dönemiydi. İnternet ve yazılım alanındaki gelişmelerle, bu süreç hiç kuşkusuz daha da hızlanarak devam edecek.


Gelişen teknolojiler ve değişen iş modelleri ile birlikte BT'nin rolü de farklı bir boyuta taşındı. Bugün, BT ve iş stratejisinin uyumunu sağlamak için güçlü BT süreç ve uygulamalarınızın olması kritik önem taşır


Onicorn‘un alanında 20 yıla yakın deneyime sahip ekibi, kurumların iş stratejilerini geliştirmek, iş akış süreçlerini iyileştirmek, stratejik kararlarda profesyonel teknoloji yönetim desteği vermek, teknolojinin sürdürülebiliği konusunda danışmanlık sunar.Teknoloji danışmanlığı standart sonuçları şunları içerir:


  • • Eski teknolojilerinizden en iyi şekilde yararlanmanızı sağlarken, yeni teknoloji-lere adapte olmanıza yardımcı olur.
  • • Dönüşüm yolculuğunuz süresince size rehberlik eder.
  • • İş süreçlerinizle bütünleşen değişim için bir yol haritası geliştirir.
  • • Doğru teknoloji stratejisini oluşturur.
  • • Strateji geliştirmeden uygulamaya kadar, teknolojiyi iş süreçlerinize ve iş gücünüze entegre hale getirir.

Teknoloji geliştikçe BT talepleri değişebilir, ancak nihai hedef aynıdır. Etkili BT danışmanlığına yatırım yapmak, bu zorluklarla başa çıkabilmenizi sağlar

Onicorn BT danışmanları, kurumların üst yönetimi ile teknolojik evrimin çok boyutlu alanı arasındaki boşluğu doldurur; BT yönetimi, güvenliği, veri yönetimi, uygulamalar ve uyumluluk konusunda gelişmiş çözümler tasarlama ve uygulamalarında kurumlara destek olur. Bu nedenle Onicorn’un, her zaman teknoloji geleceğinizi yönlendireceğine, sizi gitmek istediğiniz yere götüreceğine emin olabilirsi-niz.

Bize Ulaşın