You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

RPA Örnekleri

Uygulaması en hızlı ve özelleştirilebilir teknoloji çözümlerinden biri olan Robotik Süreç Otomasyonu (RPA), yinelenebilir görevleri otomatik hale getirdiği için birçok sektördeki kurumlara zaman ve maliyet tasarrufu sağlar.

Robotik Süreç Otomasyonunu (RPA) hangi görevlerde kullanabileceğinizi keşfedin!

İnsan müdahalesi gerektirmeyen otomatik hesaplamalar yapar

İşlemsel hataları azaltır.

Kesintisiz performans sağlar.

Fatura işleme döngü sürelerini %80’e kadar azaltır.

İşe alma ve işten çıkarma, gider ve geri ödeme süreci, izin, veri girişi ve diğer birçok tekrarlayan süreci otomatikleştirmeye yardımcı olur.

Maaş bordrolarını hatasız düzenler.

Bordro hesaplama ve kesintileri daha hızlı bir şekilde gerçekleşir.

Maaş bordroları ve yıllık raporlarla ilgili veriler kolay erişilebilir hale gelir, güvenli bir şekilde saklanır ve düzenlenir.

Müşteri ihtiyaçlarına kısa sürede cevap vermeyi kolaylaştırır.

Çağrı süreleri kısalır.

İnsan odaklı hatalar ortadan kalkar.

Daha gelişmiş bir iletişim imkanı sağlar.

Otomatik yanıt alternatifi sunar.

Kaynakların verimli kullanılmasını sağlar.

Daha yüksek bir müşteri memnuniyeti sağlar.

İşlemleri kolaylaştırır.

Maliyet tasarrufu sağlar.

Hızlı geri dönüş yapmanızı sağlar.

Müşteri elde tutma oranını yükseltir.

Çalışan verimliliğini artırır

Çevrimiçi belgelere erişim kolaylığı sunar.

Müşterilere geri dönüş süresi azalır.

Yüksek müşteri memnuniyeti sağlar.

Kayıt süreçlerindeki manuel hatalar ortadan kalkar.

Çalışanlar için zamandan tasarruf sağlar.

Gelişmiş tutarlılık ve kalite sunar.

Çalışanların ve iş süreçlerinin verimliliği artar.

Zaman tasarrufu sağlar.

Verimliliği artırır.

İşle ilgili daha iyi kararlar almanızı sağlar.

Gelir artışı sağlar.

Hata olasılığını azaltır.

Özelleştirilmiş veri toplama imkanı sunar.

Daha kolay ve hızlı kurulum sağlar.

Sosyal medya verilerini toplar.

Toplu görevleri otomatikleştirir.

Ekip kurma ihtiyacını ortadan kaldırır.

Maliyet tasarrufu sağlar.

Hata olasılığını azaltır.

Manuel süreçlerden kaynaklanan gecikmeleri ortadan kaldırır.

Veri aktarım sürecini kolaylaştırır ve kaynakların korunmasına yardımcı olur.

Otomatik raporlar oluşturmanızı sağlar.